Det digitale tinglysningsakademi (Aarhus)


Det digitale tinglysningsakademi afholdes også i København. Tryk her for at læse mere.

 

Indhold

Dette akademi i digital tinglysning i Aarhus er din helt unikke chance for at dygtiggøre dig inden for tinglysning. I akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som på et fagligt højt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger inden for digital tinglysning. Akademiet sigter mod at give ny viden, sparring og perspektiver til arbejdet med digital tinglysning: Du opnår indsigt til at kunne omsætte den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Akademiet ledes af Brian Pedersen, der er sekretariatschef for Tinglysningsretten, og hvert møde afholdes i forbindelse med de tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet med tre forskellige gæsteundervisere – du får således førstehåndskendskab til ændringerne og har mulighed for at drøfte den optimale brug af systemet med andre professionelle.

Emner er bl.a.:

 • De tre årlige opdateringer af tinglysningssystemet. Møderne i akademiet afholdes lige før opdateringerne, så du kan være klar til ændringerne

 • Retspraksis – siden sidste akademimøde

 • Emner og områder, der giver udfordringer – drøftelse af jura og brug af systemet

 • Deltagernes egne emner og problemstillinger


De 3 akademimøder behandler følgende emner:

Den 22. februar – fokus på ægtepagter og ægtefællers økonomiske forhold

 • Ægtepagter
 • Lov om ægtefællers økonomiske forhold
 • Tinglysningsfuldmagter fra selskaber
 • Opdatering af tinglysning.dk 

Advokat Anne Kjærhus Mortensen og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling. 

Den 6. juni – fokus på overdragelse af fast ejendom om moms/afgifter samt tinglysningssløjfen/sagsgang i matrikulære sager

 • overdragelse af fast ejendom - håndtering af momsproblematikker.
 • Opdatering af tinglysning.dk
 • Nye sagsgange i matrikulære sager - dommerattest afskaffet og nye sagsgange for matrikulære ændringer (tinglysningssløjfen) mellem landinspektør, Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. Introduktion for bl.a. advokatsekretærer og ansatte i den finansielle sektor

Mette Juul, skatteadvokat hos Justitia, Brian Pedersen Veie, sekretariatschef, lægger op til erfaringsudveksling. 


Den 12. november – fokus på overdragelse af fast ejendom og den nye ejendomsvurderingslov

Emner i forhold til ejendomsvurderingsloven:

 • Principper for fastsættelse af ejendomsvurdering herunder grundværdi

 • Fremtid for vurdering af landbrug

 • Kategorisering med ejendoms- og handelstype i skøder og konsekvenserne for den fremtidig vurdering og vurderingssystemet, bl.a. i forhold til familie- eller selskabsinterne overdragelser

 • Overdragelser uden aftalt købesum

 • Muligheder for at få ændret en ejendomsvurdering eller klage over denne

 • Lidt om indefrysning af afgifter


Emner i forhold til brug af tinglysningssystemet og opdatering i november 2018:

 • Ændring af underskriftsmappen

 • Fordeling af vedtægt tinglyst pantstiftende på de enkelte ejerlejligheder

 • Ændring af købesum og overtagelsesdato efter tinglysning af skøde

 • Bilagsbank og persondataforordningen mv.


Specialkonsulent i Vurderingsstyrelsen Henrik Mouritsen og Brian Pedersen lægger op til erfaringsudveksling. 

 

Formål

Akademiets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende inden for digital tinglysning, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med tinglysningssystemet.

Der afholdes tre årlige effektive og målrettede møder af 4 lektioner. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 12 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i akademiet.
 

Målgruppe

Akademiet er målrettet dig, der i det daglige arbejder med tinglysning af dokumenter og ekspederer tinglysningsdokumenter – og som ønsker at holde sig fagligt opdateret på de kommende opdateringer som tinglysningssystemet står overfor.

Akademiet kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 "Jeg var tilfeds med den afslappede atmosfære, hvor vi alle kunne bidrage med vores erfaringer. Selve kurset var fagligt helt i top og samtidig formidlet, så vi kunne følge med."
– Dorte Christiansen, matrikeltekniker, LIFA.
Deltager på akademiet, 2016.

Det var godt, at vi kunne spørge undervejs. Til sidst kunne vi spørge til nogle at de ting og problematikker, som vi har i det daglige – f.eks. en konkret sag m.v.
– Lone Clemmensen, tinglysningskonsulent, Vestjysk Bank A/S.
Deltager på akademiet, 2017.

Der var et godt fagligt niveau. Vi kom rundt om mange emner, og det var rigtig godt, at kursisterne havde mulighed for at få emner drøftet.
– Lene Skov Jørgensen, advokatsekretær, Kaiser Domino Advokatfirma.
Deltager på akademiet, 2017.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dag 1 – AFHOLDT

Torsdag d. 22. februar 2018
Kl. 09:15 – 12:30


Dag 2 – AFHOLDT

Onsdag d. 6. juni 2018
Kl. 09:15 – 12:30


Dag 3

Mandag d. 12. november 2018
Kl. 09:15 – 12:30
 

Det er også muligt at tilmelde sig dagene enkeltvis til 3.500 kr. pr. dag. Noter blot som kommentar i din tilmelding hvilken dag, du vil tilmeldes.


Aarhus

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Margrethepladsen 1, 

8000 Aarhus C

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

Course