Digital tinglysning for specialister


Udbytte

På specialistkurset i digital tinglysning får du gennem underviserne og dialogen med øvrige kursister et opdateret overblik over det, der er aktuelt tinglysningsmæssigt netop nu – inkl. netop det du har af udfordringer.

 

Indhold

Beskæftiger du dig med tinglysning på specialist niveau vil du have brug for at blive opdateret med den sidste nye retspraksis og nyeste ændringer af lovgivning – som i samspil med praktikere at optimere sagsgange på kontoret.

Kurset giver dig denne specialiserede viden om bl.a. nedenstående emner i samspil med hvordan tinglysningssagerne praktisk håndteres i din hverdag.Emner er bl.a.

  • Optimering af brug af fuldmagter – i lyset af aktuelle landsretskendelser og nyeste systemtilpasninger i tinglysningssystemet

  • Selskaber og fast ejendom – selskabers køb af fast ejendom, herunder regler for udenlandske selskaber

  • Selskabsændringer – der kan noteres om navneændring eller transport af pant. Hvordan får du lettest registreret en fusion/konfusion, eller lettest registreret overdragelse af en pantebrevsportefølje for din kunde – og hvad er retsvirkningen af ikke at få denne registreret i tingbogen?

  • Andre selskabsændringer, der kan tinglyses for grundafgift i tinglysningsafgift, men hvor rækkefølge af tinglysningsekspeditionen kan være afgørende for afgiften

  • Selskaber, der er opløst eller hvor konkurs er afsluttet uden overdragelse af fast ejendom eller pantebreve er tinglyst

  • Ægtefælleloven og fremtidsfuldmagt – opdatering på aktuel praksis efter erfaring med den nye lovgivning

  • Ændring af sagsgang i for matrikulære ændringer (tinglysningssløjfen), der afskaffer dommerattest og strukturerer uskadelighedsattest – samt et kik frem til kommende nye regler for bygning på fremmed grund, og konvertering af eksisterende bygninger på fremmed grund – identifikation og håndtering ved registrering inden noget kan tinglyses på disse bygninger.

  • Sletning af rettigheder efter tinglysningslovens § 20 – samlet overblik.

  • Private andelsboligforeninger – deres vedtægter og ændring af disse på generalforsamling eller med alle ejeres samtykke, samt begrænsninger i dispositionsadgangen med baggrund i ejerskab som andelsboligforening

  • Opdatering af tingbogen efter tinglysningslovens § 34 – sagsgang og konsekvenser for ejer

 

Målgruppe

Kurset i digital tinglysning er målrettet alle, der har solid erfaring med digital tinglysning, og som ønsker at komme i dybden med udvalgte og aktuelle emner.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Onsdag d. 10. oktober 2018
Kl. 09:30 – 16:00
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course