Dødsboskifteret og tinglysning


Baggrund

Når en afdød person ejede fast ejendom eller er tinglyst kreditor på pantebreve vil der i forbindelse med bobehandlingen – eller senere – være en række mulige tinglysningsekspeditioner, hvor der er behov for at kende baggrund for bobehandlingen og mulighed for at benytte skifteretsattesten som grundlag for tinglysning af adkomstændring eller transport af pantet.

 

Udbytte

På kurset får du bla.: 

  • Overblik over bobehandlingsformerne og deres indflydelse på tinglysning i de nævnte situationer
  • Viden til juridisk at tackle de nævnte situationer og især når den tinglysningsmæssige del ikke er ordnet ved dødsfaldet
  • Værktøjer til at håndtere tinglysningsdokumenter vedr. dødsboer


Indhold

Dødsboet efter afdøde kan være sluttet uden bobehandling. Skifteretsattesten vil vise hvilke aktiver, der omfattes af bo- eller ægtefælle udlæg, men hvordan håndteres aktiver i tingbogen, som afdøde har solgt tidligere, eller ejer – men uden at have fået tinglyst sin ejendomsret/har fået tinglyst panteretten/transporten af pantet.

Anderledes, hvis boet har været behandlet som privat skifte eller som bobestyrerbo.

 

Kurset vil med udgangspunkt i de mulige bobehandlingsformer gennemgå følgende situationer, og give bud på løsninger

  • Afdøde er tinglyst ejer af fast ejendom, men har afhændet denne før dødsfaldet. Hvordan håndteres det i tingbogen, og skal skifteretten i nogle situationer inddrages,
  • Afdøde er tinglyst ejer af fast ejendom, men den kan ikke afhændes af boet og må måske opgives (prisgives) eller kan kun sælges med lang salgsperiode,
  • Afdøde købte før dødsfald en fast ejendom, men nåede ikke at få tinglyst skøde inden dødsfaldet,
  • Afdøde solgte før dødsfaldet en fast ejendom, men nåede ikke at få tinglyst skøde til køber inden dødsfaldet,
  • Afdøde er tinglyst kreditor på pantebreve som tidligere er indfriet hhv. indfries overfor boet efter afdøde hhv. arveudlægges til arving,
  • Afdødes er tinglyst kreditor – men pantet bliver ikke indfriet,
  • Mulighed for sletning af pant eller sletning af servitutrettighed og herunder mortifikation.

 

Målgruppe

Advokater/advokatsekretærer, og andre, der tinglyser adkomst / transport af pantebreve fra dødsboer

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Onsdag d. 20. november 2019
Kl. 13:00 – 16:30

 

Afholdes centralt i København.

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

Onsdag d. 20. november 2019
Kl. 13:00 – 16:30

 

Afholdes centralt i København.

Course