Matrikulære ændringer – ejerlejlighedsopdelinger og ændring af ejerlejligheder (Aarhus)


- Sammenspillet mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten om matrikulære ændringer

 

Kurset afholdes også i København den 24. maj. 

 

Udbytte

På kurset får du særlig indsigt i brugen af GSTs portal og Tinglysning.dk ved matrikulære ændringer og særligt de ændringer, der vedrører oprettelse og ændring af ejerlejligheder. Kurset forudsætter aktiv deltagelse fra kursisterne og inddrager kursisternes egne erfaringer.

 

På kurset får du bl.a.:

 

 • Matrikulær og juridisk viden til at tackle de udfordringer, som man møder i forbindelse med ejerlejligheder og oprettelse i GST hhv. i tingbogen.
 • Viden til praktisk brug af tinglysning.dk
 • Mulighed for erfaringsudveksling med undervisere og andre deltagere
 • Kendskab til nyeste admininistrativ- hhv. retspraksis om ejerlejligheder ændring af disse.

 

Indhold

Dannelsen af ejerlejligheder og ændring af ejerlejligheder foregår nu hos Geodatastyrelsen (GST), og på dette kursus vil du få en unik mulighed for at optimere arbejdet med matrikulære sager og ejerlejlighedssager overfor GST og Tinglysningsretten. Underviserne har en dyb all-round indsigt i de problemstillinger og udfordringer, som matrikulære sager og oprettelse af og ændring af ejerlejligheder nu giver anledning til efter ændringen trådte i kraft den 25. februar 2019.

 

Der vil også være gennemgang vedr. brug af foreløbigt bygningsblad vedr. projektstadie ejerlejlighedsopdeling, og der vil være lejlighed til drøftelser af de udfordringer brugerne giver udtryk for.

 

Emner er bl.a.:

 • Krav til dannelse eller ændring af ejerlejligheder i GST
 • Erklæringsskema og særligt de ejendomstyper, der kræver specielle erklæringer
 • Sagsgang i GST
 • GSTs samspil med tingbogen og landinspektør m.fl.
 • Foreløbige afvisninger
 • Skøde eller ejererklæring
 • Relaksationspåtegning eller uskadelighedspåtegning
 • Foreløbige bygningsblade vedr. projektstadieejerlejligheder
 • Hvad med allerede oprettet servitutter og særskilte ejerlejlighedsblade til brug for videreopdeling
 • Tinglysningssvar og hvad så – udfordringer

 

Målgruppe

Kurset er målrettet landinspektører/matrikelteknikere og advokater/advokatsekretærer, der arbejder med de nye regler for ejerlejligheder – både vedr. dannelsen og vedr. f.eks. projektstadieopdeling/sikring af købere af disse.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal med tjeklister i det omfang dette er muligt i form og en oversigt over tinglysningsafgørelser fra landsretten i kæresager m.v.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Mandag d. 27. maj 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel (Aarhus)
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Mandag d. 27. maj 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel (Aarhus)
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Course