Matrikulære ændringer, inkl. ejerlejlighedsændringer – sagsgang og optimering


Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

Formål
 

Kurset har fokus på samspil mellem landinspektør/advokat, matriklen og tingbogen i forhold til ejendomsdannelsen og ejendomsændringer for så vidt angår både matrikulære ejendomme, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund samt projektstadieejerlejligheder.

Det henvender sig primært til landinspektører, advokater/advokatsekretærer, der beskæftiger sig med dannelse af og ændring af ejendomme og herunder bruger matriklens og tingbogens funktioner til at forberede og gennemføre ændringer af den eller de faste ejendomme.

Underviserteamet, der dækker hele den matrikulære og tinglysningsmæssige kæde, tager udgangspunkt i aktuelle emner, nyeste praksis med henblik på optimering af sagsforløbet i den matrikulære sag med både fokus på den praktiske og den juridiske vinkel på dannelse og ændring af ejendomme, og vil inddrage deltagerne erfaringer med at arbejder i matrikel og tingbog.


Indhold


Emner er bl.a.:

 • Landinspektør/advokats forberedelse af en matrikulær ændring/ændring vedr. ejerlejlighed med fokus på de forskellige matrikulære sagstyper – ændringer der prøves i tingbogen og ændringer uden eller med begrænset tinglysningsmæssig prøvelse.
 • Sagsgang hos landinspektør, GST og tingbogen samt krav til dannelse eller ændring af ejendomme i matriklen og tingbogen.
 • Samspil mellem landinspektør, GST og tingbogen.
 • Skemaer og særligt de ejendomstyper, der kræver specielle erklæringer.
 • Adkomstforhold – skøde/erklæring eller berigtigelse mv., inkl. forhold til ejerfortegnelsen.
 • Pant – relaksation/uskadelighedserklæring eller ?.
 • Hvad med servitutter.
 • Bygninger på fremmed grund nu og fremover.
 • Særskilte foreløbige bygningsblade - projektstadieejerlejlighedsblade i tingbog.
 • Tinglysningssvar og hvad så – udfordringer
 • Ny ejerlejlighedslov – hvad betyder den for sagsgang hos GST og i tingbogen
 • Seneste nyt i hos GST og i digital tinglysning – herunder nyere praksis

 

Udbytte

Du bliver bliver opdateret om arbejdet med matriklen og tingbogen i forhold omkring ejendomsdannelsen og -ændringer, ligesom nyeste praksis bliver gennemgået, så du får mulighed for at optimeret dit sagsforløb.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet brugere af matriklen og tinglysningssystemet, der beskæftiger sig med oprettelse af og ændring af ejendomme eller forberedelse heraf i tingbogen.

 


 

”Fin gennemgang af relationen mellem matrikelvæsen og tinglysning. Gode oplysninger dels om GST og TLR."
– Susanne Gress, matrikeltekniker hos Landinspektørfirmaet LE34 A/S.
Tidligere kursusdeltager.

”Det gode ved kurset var de meget kompetente foredragsholdere og deres evne til at komme bredt omkring, mens der var tid til at dykke ned i konkret forhold og spørgsmål."
– Mikkel Torp, landinspektør hos Tvilum Landinspektørfirma A/S.
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Torsdag 30. april 2020
Kl. 9.30 - 16.00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course