Tinglysningsafgift og tinglysning


Baggrund

Både salg, pantsætning og virksomhedsændringer i relation til fast ejendom påvirkes i høj grad af reglerne om tinglysningsafgift. Senest har en ny regelsanering vedr. pantsætning øget mulighederne for afgiftsgenbrug og både afgiftsreduktion og nye afgifter.

 

Udbytte

På kurset får du bla.: 

 • Overblik over de nye afgiftsregler for fast ejendom og andelsboliger samt uændrede afgiftsregler for overdragelse af fast ejendom og pantsætning af biler og løsøre
 • Praktisk viden om sammenhæng mellem tinglysningsafgift og tinglysningsmæssig ekspedition
 • Bliver klædt bedre på til at finde rette vej i tilfælde af flere muligheder for tinglysningsmæssig ekspedition af din tinglysningssag


Indhold

På kurset vil du blive præsenteret for tinglysningsafgiftsregler for overdragelse af og pantsætning af fast ejendom relateret til den konkrete tinglysningsekspedition og den afgiftsmæssige konsekvens af en valgt ekspedition af ejerændring eller pantsætning

 

Emner er bla.:

 • Tinglysningsafgift og ejerændringer, herunder særligt om
  • Den frie overdragelse på markedsvilkår
  • Familieoverdragelse
  • Virksomhedsændringer og nært knyttede parter
  • Auktionsskøder
  • Boligforeningsejendomme
 • Tinglysningsafgift og pantsætning herunder
  • Nye afgiftsregler
  • Underpant og påtegninger
  • Samtidig tinglysning af ejerpantebrev og underpant – konflikt mellem lovændringen og lovens bemærkninger
  • Afgiftsnedsættelse – men kun for faste ejendom og andelsboliger
  • Ejerlejlighedsforeninger og tinglyst sikkerhed for ejerforeningen
 • Samlet ekspedition, men flere tinglysningsdokumenter
 • Samspil mellem ejendomsvurdering og afgiftsregler
 • Uændrede regler for bilpant og pant i personbogen og herunder virksomhedspant
 • Tinglysningsafgift og servitutter
 • Nyeste praksis

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater/advokatsekretærer, ejendomsmæglere og landinspektører samt sagsbehandlere i banker og realkreditinstitutter.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 2. oktober 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 2. oktober 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course