Grundkursus i selskabsret


– Fokus på praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber

 

Indhold

På to fulde kursusdage får du en solid og opdateret indføring i og et brush-up på selskabsretten med fokus på kapitalselskaber. Med afsæt i teori og praktik inden for selskabsretten fokuserer kurset på de praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber, du støder på i dit daglige arbejde inden for området.

Du får en grundlæggende indføring i selskabsretten og bliver i stand til i praksis at kunne håndtere de væsentligste problemstillinger. Underviserteamet supplerer hinanden; tidligere underdirektør Lars Bunch giver dig førstehåndsviden om Erhvervsstyrelsens praksis, fortolkningstvivl m.v., og advokat Peter M. Andersen giver klare svar fra rådgiversiden om konkrete løsninger på de problemstillinger, du støder på i dit arbejde.
 

Emner er bl.a.:

  • Oversigt over selskabslovgivningen og de forskellige selskabsformer

  • Kapitalselskaber med fokus på stiftelse af ApS, A/S, og IVS, anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsen, kapitalandele og ejerfortegnelser, ledelse og generalforsamling, kapitalforhøjelser og kapitalafgang samt økonomisk bistand med selskabets egne midler

  • Ejeraftaler

  • Valg af selskabsform

  • Andre selskabsformer end kapitalselskaber

  • Kort om selskabsretlige omstruktureringer – herunder omdannelser, aktieombytninger, etablering af holdingstruktur, skattefri koncerntilskud m.v.

  • Case med udgangspunkt i praktiske problemstillinger

 

Formål

Du får en solid forståelse for selskabsret med fokus på ofte forekommende udfordringer, problemstillinger og muligheder.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, der ønsker en indføring i og et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske udfordringer og muligheder. Forudgående kendskab til selskabsret er ikke nødvendigt, men er hensigtsmæssigt for at få det fulde udbytte af kurset.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder cases m.v. Du bliver også inden kursets start spurgt om der er områder som giver udfordringer i din hverdag, som underviserne skal have specielt fokus på i undervisningen. Det betyder, at de inddrager cases m.v. i undervisningsmaterialet, som du kan bruge i praksis dagen efter du har deltaget på kurset.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


"Jeg syntes, det faglige niveau var meget højt, og det var to utrolig dygtige undervisere. På kurset var der mulighed for at få svar på nogle selskabsretlige spørgsmål. Det høje engagement fra begge undervisere fra start til slut var virkelig godt, og det var fint med de mange eksempler, som livliggjorde undervisningen meget mere." 
Dorte Husted Høisæt, paralegal, Danfoss A/S
Kursusdeltager, 2016

​ "Underviserne er ikke oplevet bedre!"  
Martin Gøbel Kjellberg, juridisk chef, JN Data
Kursusdeltager, 2016

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

14

 

Dag 1

Tirsdag d. 28. august 2018
Kl. 09:00 – 15:30

 

Dag 2

Onsdag d. 29. august 2018
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

9.995

Course