Ledelsesansvar i praksis


 

- Opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger

 

Udbytte

Kurset klæder deltagerne på til at identificere og håndtere problemstillinger vedrørende ansvar for ledelsen i et kapitalselskab (med hovedvægt på erstatningsansvar).

Kurset fokuserer på at gøre emnet tilgængeligt ved eksempler fra retspraksis, aktuelle sager fra dagspressen og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet.

 

Som deltager opnår du bl.a. følgende:

 • Opdateret og operationel viden om praksis og aktuelle problemstillinger inden for emnet, herunder nyeste domspraksis og udviklingstendenser i en tid, hvor ledelsesansvar har øget bevågenhed
 • En praktisk vinkel på, hvordan sager om ledelsesansvar forebygges og håndteres
 • Aktuel viden om forsikringsmæssige forhold
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Fra kursets start får alle deltagere mulighed for at rejse særlige problemstillinger, som ønskes berørt.

 

Indhold

Kurset præsenterer gældende ret vedrørende bestyrelsens og direktionens ansvar eksemplificeret ved retspraksis, aktuelle sager fra dagspressen og undervisernes hverdag som specialister inden for emnet.  

 

Emner er bl.a.:

 • Gældende ret om ledelsens og ejerkredsens ansvar – herunder nyeste domme. Vi ser blandt andet på, om ansvarsnormen er under forandring.
 • Udviklingstendenser – hvor vil vi se de nye sager om ledelsens og ejerkredsens ansvar og hæftelse?
  • Hvilket ansvar gælder f.eks. for enkeltpersoner i kapitalfonde eller ”business angels” – når disse øver indflydelse på driften af en virksomhed, de har investeret i (de facto ledelse)?
  • Er ledelsen i et moderselskab ansvarlig for uagtsomme forhold i et datterselskab, f.eks. hvidvask?
  • Risikerer ledelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har det, at ledelsen har engageret rådgivere som led i beslutningsprocessen?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har kommunikationen med selskabets revisor?
 • Hvilken betydning for ansvarsbedømmelsen har (tilsyns)myndigheders ageren i forhold til selskabet?
 • Hvordan håndterer man dissenser?
 • Hvilken betydning har retlig regulering af virksomhedens forhold, f.eks. lov om finansiel virksomhed eller GDPR-reglerne?
 • Den praktiske gennemførelse af en sag om ansvar mod et selskabs ledelse og ejerkreds – konkurrence mellem kreditorer og konkursbo samt andre praktiske spørgsmål og processuelle udfordringer.
 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man tegner forsikring mod ledelsesansvar og hvordan håndterer man anmeldelse under policen? Hvad med for længst fratrådte ledelsesmedlemmer?

Kurset veksler mellem teori, praksis og dilemmaspørgsmål, og der bliver lagt stor vægt på udveksling af erfaringer.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medlemmer af ledelsen i kapitalselskaber samt praktiserende advokater, in-house advokater/jurister og andre, der rådgiver selskaber og deres ledelse og/eller ejerkreds. Jurister fra forsikringsbranchen vil også have udbytte af kurset.


Kurset giver indblik i såvel traditionelle som aktuelle problemstillinger, underviserne ser i deres aktive virke. Kurset retter sig primært mod deltagere, der har erfaring inden for emnet, men kan også tjene som en introduktion til emnets problemstillinger.

 

Kontakt evt. advokat Lotte Noer, hvis du har spørgsmål om, hvorvidt kurset er noget for dig.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Tirsdag d. 17. september 2019
Kl. 09:30 – 16:00
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret