Vedtægter og ejeraftaler


Udbytte

 

På kurset får du et indgående kendskab til de krav, der gælder til kapitalselskabers vedtægter samt forholdet mellem vedtægter og ejeraftaler. Herudover får du en grundig indføring i de helt praktiske overvejelser vedrørende væsentlige bestemmelser i ejeraftaler, herunder håndhævelse, forkøbsret, køberet og de øvrige exit-modeller m.v.

 

Kurset indeholder en tilbundsgående analyse af bestemmelserne om omsættelighedsbegrænsninger vedrørende kapitalandele, overførsel af udbytte mellem kapitalejerne, stemmebinding og -overførsel.

Kurset sætter også fokus på reglerne om ugyldighed, suspension, ophør mv. både i forhold til vedtægtsbestemmelser og ejeraftaler, ligesom reglerne om offentlighed i forhold til ejeraftaler analyseres. Kurset har fokus på almindelige kapitalselskaber, men også specialreglerne for børsselskaber vil blive inddraget.

 

Indhold

 

Spørgsmålet om forholdet mellem ejeraftaler og vedtægter er et evigt aktuelt emne for såvel praktikere som teoretikere. På dette kursus gennemgås gældende ret og de seneste lovændringer, der er af betydning i forhold til vedtægter og ejeraftaler, samt de praktiske forhold om disse. Gennemgangen sker på baggrund af de fundamentale selskabsretlige principper om vedtægterne og disses gyldighed, ligesom ejeraftaler og disses gyldighed også vil blive gennemgået. 

 

Emner er bl.a.:

 • Kapitalselskabers vedtægter
  • Krav til indhold
  • Selskabsretlig gyldighed
  • Fortolkning af vedtægter
  • Bestemmelser om omsættelighedsbegrænsninger, herunder i børsselskaber
  • Bestemmelser om udbytte
  • Bestemmelser om overførsel af udbytte
  • Andre emner i vedtægterne
  • Vederlagspolitik m.v. direkte i vedtægterne?
  • Suspension ved overtagelsesforsøg
  • Ugyldighed/tilsidesættelse
 • Ejeraftaler
  • Hvad er en ejeraftale?
  • Behov for ejeraftaler?
  • Selskabslovens § 82; fup og fakta
  • Ejeraftalers gyldighed inter partes
  • Hvem er bundet af en ejeraftale?
  • Hvem er ikke bundet af en ejeraftale?
  • Dirigentens rolle ift. ejeraftaler
  • Håndhævelse af ejeraftaler
  • Offentlighed om ejeraftaler
  • Ejeraftalers ugyldighed inter partes
   • Dødsgaver (AL § 93)
   • Ægtefællegaver; før og efter 1. januar 2018
   • Konkurrenceklausuler (ansættelsesklausullovens § 11)
   • Bestemmelser om valg af revisor
   • Ugyldighed i øvrigt og bristede forudsætninger
  • Bestemmelser om omsættelighedsbegrænsninger
  • Bestemmelser om overførsel af udbytte
  • Ejeraftalers betydning ved fastlæggelse af kapitalselskabets reelle ejere
  • Ejeraftalers betydning ved kundekendskabsprocedurer (hvidvasklovens § 11)
  • Sammenhæng med bestemmelser i vedtægterne
  • Stemmebinding/-overførsel
  • Andre emner i ejeraftaler, herunder exitmodeller
  • Opsigelse, ophævelse og forbud
  • Suspension af ejeraftaler

 

Målgruppe

 

Målgruppen på dette kursus i vedtægter og ejeraftaler er advokater, revisorer, virksomhedsjurister, og andre, der arbejder med kapitalselskaber. Kurset er også relevant for alle, der arbejder med kundekendskabsprocedurer i forhold til kunder, der er kapitalselskaber. 

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

     

 

"Der var et godt fagligt niveau."
– Mette Lykke Bak, Koncernjurist, Sef A/S

Kursusdeltager, 2020

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 12. april 2021
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

5.495

Course