Bestyrelsesansvar


Udbytte

Dette kursus har til formål at klæde dig på i forhold til de ansvarsmæssige aspekter af bestyrelsesarbejdet og give stof til eftertanke i relation til eventuelle egne bestyrelsesposter og ansvarssager.


Indhold

Kurset i bestyrelsesansvar fokuserer på en række forskellige aspekter af bestyrelsens arbejde og deraf flydende potentielle ansvar med hovedvægten lagt på det erstatningsretlige ansvar.
Med afsæt i regelgrundlaget (primært selskabsloven) og retspraksis belyses emner som ansvaret i forskellige typer af selskaber/virksomheder – bl.a. aktieselskaber, finansielle virksomheder og foreninger – med hovedvægten på aktieselskaber, vigtigheden af kommunikationen med revisor, culpastandarden ved bestyrelsesansvaret, risikoen for at ifalde strafansvar f.eks. ved bestikkelse i udlandet og konkurrence- og værdipapirhandelsloven.

Aktuelle aspekter og nyere retspraksis vil selvsagt blive inddraget.

Emner er bl.a.:

 • Bestyrelsens rolle og sammensætning

 • Har selskabsloven skærpet den erstatningsretlige ansvarsnorm?

 • Risikerer bestyrelsesmedlemmer strafansvar ved f.eks. bestikkelse i udlandet (betyder UK Bribery Act noget i de forbindelse?)

 • Betydningen af revision og kommunikation med revisor

  • Hvilke krav kan der efter lovændringen i 2016 stilles til revisionsprotokollen?

  • Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og revision

 • Krisevirksomheden

 • Besvigelser og bestyrelsens rolle & ansvar i den forbindelse

 • Bestyrelsesansvarsforsikringer

 

 

Målgruppe

Kursets målgruppe er primært advokater og bestyrelsesmedlemmer, men også direktionsmedlemmer og medarbejdere med ansvar for compliance, ligesom jurister fra forsikringsbranchen indenfor området med fordel kan deltage.
Kurset er på én gang grundlæggende og videregående, men egentlige eksperter inden for området vil antageligt få et begrænset udbytte. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Torsdag d. 2. maj 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course