Investment & Asset Management Structuring


– Strukturering af investering kollektivt og individuelt (UCITS og Alternativer)

 

Udbytte

 

Kurset giver deltageren redskaber til ikke bare at planlægge og strukturere såvel individuel som kollektiv investering, men også vurdere og analysere eksisterende strukturer.

Kurset er egnet til personer, der ønsker at forstå ”the nuts and bolts” af de særegne selskabsretlige og andre juridiske karakteristika, der kendetegner strukturering og regulering af kollektive investeringer samt strukturerede investeringsenheder til brug for institutionelle investorer.

 

Indhold

 

Dette kursus giver dig et praktisk overblik over den relevante regulering for kollektive investeringsordninger og de betragtninger, der ligger bag valget af selskabsform. Herudover får du nyttige værktøjer til at forstå logik og struktur bag lovgivningen. Udover de juridiske overvejelser giver kurset dig endvidere en indsigt i kommercielle, operationelle og finansielle problemstillinger, der gør sig gældende for kollektive investeringsordninger. 

 

Emner:

 • Helikopteroverblikket over lovgivningen
  • Lovens bestanddele (kort)
  • Hvad er en kollektiv investeringsordning (UCITS/AIF)
  • Hvem er omfattet (den selskabsretlige kvalifikation)
 • Kortlægning af behov i forhold til valg af selskabsstruktur
  • Investorkategori –og type
  • Investeringsstrategi
 • Selskabsformer (bl.a.)
  • UCITS
  • Kapitalforeninger
  • Kapitalselskaber
  • Andre erhvervsdrivende virksomheder
 • Aftalegrundlag
  • De typiske aktører og disses relation til hinanden
  • FAIF-aftaler
  • IMA, Derivataftaler
  • Administration
  • Distribution
  • Depositar/depotbank etc.
 • Compliance for kollektive investeringsordninger
  • Internt eller outsourcing
  • Typiske risikoområder
  • Udarbejdelse af program
 • Udbudsdokumentation og due-diligence
 • Skat/moms
  • Grundlæggende overvejelser
 • Internationalt
  • EU: Luxembourg, Irland etc.
  • Off shore/Asien: Cayman, Singapore etc.)
 • Governance: Bestyrelses/ledelsesopgaver og – ansvar

 

Målgruppe

 

Målgruppen for kurset er praktikere, der er beskæftiget i den finansielle sektor eller i virksomheder, der beskæftiger sig med kollektive investeringer, institutionelle samt industrielle investorer, kommunale/offentlige myndigheder, fonde og ”family offices”.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 6. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course