EU-rettens betydning i danske sager


OBS! Kurset afholdes KUN som online live undervisning. Man skal ikke møde op på Axelborg. Alle deltagere har fået tilsendt link til at tilgå kurset.

 

Udbytte

På dette EU-kursus får du et indblik i EU-rettens betydning i danske sager, herunder navnlig i sammenhæng med den præjudicielle procedure, og et overblik over en række vigtige domme afsagt af EU-Domstolen i 2019 og 2020, der er af særlig interesse for danske jurister.
 

Du får bl.a.: 

 • Viden til at komme igennem med det EU-retlige budskab i forbindelse med den præjudicielle procedure

 • En dybere indsigt i Domstolens arbejde og fortolkningsstil

 • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis

 • En opdatering på EU-Domstolens seneste praksis i større, vigtige sager

 

Indhold

Hvornår og hvordan kan EU-retten gøres gældende i sager ved danske domstole? Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse, og hvordan kommer man bedst igennem med sit budskab under sagens behandling ved EU-Domstolen?

Disse emner bliver berørt på kurset, hvor du samtidig bliver opdateret på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.

 

Emner er bl.a.:

 • EU-rettens betydning og anvendelse i danske sager

 • Gode råd og praktiske tips i forbindelse med den præjudicielle procedure, bl.a.

  • Udarbejdelse af forelæggelseskendelsen
  • Domstolens vejledning til de nationale retter om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål
  • Forberedelsen af det skriftlige indlæg

  • Den mundtlige procedure ved EU-Domstolen

  • Sproglige og kulturelle udfordringer

 • EU-Domstolens særlige arbejdsform og fortolkningsmetoder

 • Søgning af relevant EU-retspraksis

 • Vigtige domme fra EU-Domstolen fra det seneste år om bl.a.:

  • EU-Domstolens kompetence i præjudicielle sager

  • Forholdet mellem EU-retten og national ret, herunder pligten til EU-konform fortolkning af national ret                  

  • Beskyttelse af personoplysninger

  • Grundlæggende rettigheder, herunder EU-charteret om grundlæggende rettigheder

  • Fri bevægelighed og unionsborgerskabet

  • Ligebehandling

  • Konkurrenceret

  • Og en lang række andre aktuelle emner

 

Målgruppe

Kurset i EU-rettens betydning i danske sager henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset berører mange forskellige retsområder og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 
 


”Underviserne er meget dygtige formidlere med stor faglig ballast. Kurset gav et unikt indblik i EU-Domstolens arbejdsmetode og procesmåde. Kurset gav mig en god forståelse af, hvordan man som repræsentant varetager parternes interesser bedst muligt i forbindelse med sager for EU-Domstolen.”
– Christian Muff Hansen, advokat, Kirk Larsen & Ascanius.
Tidligere kursusdeltager

”Underviserne var begge virkelig gode  højeste faglighed, gode formidlere og bare en fornøjelse at høre på.”
– Janne Glæsel, advokat, Nyborg & Rørdam.
Tidligere kursusdeltager
 

”Kurset var i topklasse!
– Jørgen Holst, advokat og partner, Holst Advokater.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

Mandag d. 26. oktober 2020
Kl. 09:30 – 16:00
 

Afholdes centralt i København

 

Pris Ekskl. Moms

5.495

Mandag d. 26. oktober 2020
Kl. 09:30 – 16:00
 

Afholdes centralt i København

Course