EU-rettens betydning og anvendelse i dansk ret


 - EU-Domstolens seneste retspraksis

 

 

Udbytte

På dette kursus får du et indblik i EU-rettens betydning i danske sager, herunder navnlig i sammenhæng med den præjudicielle procedure, og et overblik over en række vigtige domme afsagt af EU-Domstolen i de senere år, der er af særlig interesse for danske jurister.

Du bliver undervist af partner i Gorrissen Federspiel, Henrik Saugmandsgaard Øe, der er tidligere generaladvokat ved EU-Domstolen.

Du får bla.: 

  • Viden om, hvordan EU-retten påvirker dansk ret
  • Hjælp til at komme igennem med det EU-retlige budskab i forbindelse med den præjudicielle procedure
  • En dybere indsigt i Domstolens retspraksis, arbejde og særlige fortolkningsstil
  • Viden til at afkode og forstå Domstolens praksis


Indhold

Kursets emner opdaterer dig på EU-Domstolens seneste retspraksis i en række vigtige sager af særlig interesse for danske jurister.

 

Med udgangspunkt i nyere praksis ved EU-Domstolen behandles bl.a. følgende spørgsmål og problemstillinger:

  • Hvornår er direktivbestemmelser direkte anvendelige (i sager mellem private parter eller i sager mod det offentlige)
  • Hvad indebærer pligten til direktivkonform fortolkning, herunder Domstolens fortolkningsmetode
  • Hvilken betydning har EU-chartret om grundlæggende rettigheder
  • Hvad er danske domstoles rolle og ansvar for at sikre rettigheder efter EU-retten, samt hvornår ifalder staten erstatningsansvar ved fejlagtig anvendelse af EU-retten 

 

Målgruppe

Kurset i EU-rettens betydning i danske sager henvender sig til alle advokater og jurister, der arbejder med EU-retlige problemstillinger i det daglige. Kurset berører mange forskellige retsområder og forudsætter et grundlæggende kendskab til EU-ret.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 21. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

7.595

 

 

Course