Konkurrenceret i praksis


Indhold

Konkurrenceretten udvikler sig hurtigt og får større og større betydning for de fleste virksomheder og organisationer. Stadigt flere velkendte aftaleelementer bliver forbudt, mens der omvendt gives større aftalefrihed på områder, der i mange år har været tæt reguleret.

 

Det er ikke let at følge med, hvis man ikke beskæftiger sig med konkurrenceretten til daglig. Men det er vigtigt at have et grundlæggende kendskab til de væsentligste forbud. Sanktionerne for overtrædelser skærpes løbende, og flere og flere kunder kræver nu erstatning for tab forvoldt ved overtrædelser. Omvendt kan en overset lempelse betyde, at man fraråder samhandelsformer, der nu er tilladte. Det kan derfor hurtigt blive meget dyrt ikke at følge med i udviklingen.

 

Emner er bl.a.:

 

 • De grundlæggende forbud mod visse distributionsformer
 • Konkurrenters koordinering af adfærd
 • Dominerende virksomheders misbrug af deres dominerende stilling
 • De nyeste regelsæt og vejledninger
 • Typiske eksempler på konkurrenceklausuler, eksklusivitets-bestemmelser, forbudte forhandlervilkår, prisfastsættelsesmekanismer, rabatsystemer og informationsudveksling 
 • De praktiske aspekter ved compliance-programmer
 • Dawn raids
 • Klagesager, bødesager og retssager

 

Fusionskontrol, statsstøtte og udbud berøres ikke. Gennemgangen krydres med praktiske øvelser, og der lægges op til en aktiv deltagelse fra deltagerne.

 

 

Udbytte

Du får en opdateret indføring i de dele af konkurrenceretten, de fleste advokater – og alle andre, der indgår aftaler mellem virksomheder eller som rådgiver medlemsvirksomheder - bør kende.

 

Du stifter bekendtskab med grænserne mellem lovlig og ulovlig videndeling, får overraskende eksempler på ulovlige aftalebestemmelser, gode råd til påpasselig adfærd, og ikke mindst et grundlæggende analyseværktøj, der gør dig i stand til at vide, hvor der skal passes særligt meget på i hverdagen.

 

På kurset får du bl.a.:

 

 • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, som man møder i stor set alle samarbejder mellem virksomheder
 • Dybere indsigt i vurdering af en lang række aftaletyper
 • En forståelse af baggrunden for konkurrencereglerne
 • Værktøjer til at håndtere den grundlæggende konkurrenceret
 • Overblik over de forskellige typer af mulige overtrædelser
 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende myndighedstiltag, herunder de vigtigste vejledninger til myndighedernes regelforståelse
 • En kritisk vinkel på myndighedernes analysemetoder

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, jurister, økonomer og ledere i brancheorganisationer, virksomheder og foreninger, og alle, der rådgiver disse om aftaleretlige, kommercielle eller strategiske forhold.

Kurset henvender sig også til juridiske sagsbehandlere og konsulenter, der beskæftiger sig med konkurrenceretlige spørgsmål.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Materialet indeholder de vigtigste danske og europæiske regler og vejledninger, suppleret med udvalgte domme, kendelser og afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol, Kommissionen og danske instanser. Du får også en nyttig tjekliste til brug ved gennemgang af allehånde aftaler, og oversigt over de overordnede regler og grundlæggende principper.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
 


 

"Super god gennemgang af konkurrenceretten og super godt materiale."
– Steffen Lepoutre Ravn, afdelingsleder, Rigsrevisionen.
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 10. november 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course