Nye regler for konkurrenceretlige erstatningssager


– De nye regler, deres anvendelse i praksis og virkningen på verserende sager

 

Indhold

Ultimo december 2016 træder den nye lov om behandling af erstatningssager ved overtrædelser af konkurrenceretten i kraft. Lovens formål er at lette adgangen til erstatning for det tab, som f.eks. karteller kan medføre. De nye regler får ikke kun betydning for fremtidige overtrædelser af konkurrencereglerne. Loven gøres på mange områder også anvendelig på overtrædelser, som allerede er begået og sågar på erstatningssager, som allerede verserer ved domstolene. Det nye regelsæt ændrer på mange områder retstilstanden og får afgørende betydning for, hvordan erstatningssager på konkurrenceområdet fremover skal behandles ved domstolene.

Loven ændrer bl.a. reglerne for bevisførelsen ved domstolene, ligesom loven ændrer retstilstanden i forhold til forældelse, rentekrav, tabsopgørelser, hæftelsesforhold m.m. Desuden får den nye lov også afgørende betydning for, hvordan domstolene i forbindelse med senere erstatningssager skal forholde sig til afgørelser fra konkurrencemyndighederne og til bødeforlæg, som overtræderen har vedtaget.

Christian Monberg, advokat ved Bech-Bruun, Mads Bundgaard Larsen, vicepræsidenten for Sø- og Handelsretten, og Peter Stig Jakobsen, advokat og partner ved Bech-Bruun, underviser på kurset, hvor du opdateres du på nyere retspraksis fra Danmark og EU. Du kommer også tæt på den praktiske anvendelse af lovens bevisregler. 


Emnerne på kurset er bl.a.:

  • Overblik over den nye lov
  • Lovens anvendelse – hvilke sager skal behandles efter hvilke regler
  • Fuld erstatning – tabsopgørelser, overvæltning, solidarisk hæftelse og rentekrav
  • Bevisbyrdereglerne – hvem skal bevise hvad, og hvornår vender bevisbyrden
  • Domstolenes perspektiv på de nye regler
  • Forudgående afgørelser – hvilken betydning har vedtagne bødeforlæg, administrative afgørelser og tidligere domme for den efterfølgende erstatningssag
  • Forlig og erstatning – muligheder og faldgruber
  • Den nye forældelsesfrist – nye og gamle regler


Formål

Bliv opdateret på den nye lov om erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten og få værdifuld viden om, hvordan Sø- og Handelsretten vil håndhæve de nye regler i praksis.


Målgruppe

Dette konkurrenceretlige kursus er målrettet advokater og virksomhedsjurister, som beskæftiger sig med retssager og konkurrenceret.


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 8. februar 2017
Kl. 09:00 - 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Onsdag d. 8. februar 2017
Kl. 09:00 - 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course