Optimering af tilbud – praktisk udbudsret for tilbudsgivere


Udbytte

På kurset i optimering af tilbud får du overblik over hvilke elementer, en tilbudsgiver skal have fokus på i et omfattende udbudsmateriale.

Du får bl.a.:

 • En forståelse af hvordan tilbud kan optimeres, og hvordan tilbudsgiver kan minimere risikoen for, at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt

 • Viden til juridisk og udbudsretligt at tackle de udfordringer, som man som tilbudsgiver møder ved deltagelse i udbud

 • Dybere indsigt i hvilke udbudsretlige regler en ordregiver navigerer indenfor

 

Indhold

I offentlige udbud er det ordregiver, der fastsætter udbudsdesignet og rammerne for tilbudsafgivelsen, og for tilbudsgiverne gælder det derfor om at afgive det bedst mulige tilbud indenfor de givne rammer  og samtidig sikre, at tilbuddet også er kommercielt fornuftigt. 

Et tilbud kan udformes på mange måder, så hvad er egentlig den bedste opskrift på at vinde et udbud? Dette skal vi forsøge at klarlægge endnu nærmere på dette kursus.

På kurset kommer vi således ind på de forhold, som tilbudsgiver særligt skal være opmærksom på ved deltagelse i udbud og på hvad tilbudsgiver navnlig skal fokusere på ved optimeringen af sit tilbud.

Vi gennemgår i den forbindelse tilbudsgivers opgaver og udfordringer i de forskellige faser i et udbud, herunder især prækvalifikationsfasen og tilbudsfasen, og belyser ved hjælp af praktiske eksempler, hvor tilbudsgiver skal være særlig opmærksom, og hvor OBS-punkterne er i de forskellige faser af udbuddet og i udbudsdokumenterne, herunder i kontrakten. Endelig kommer vi ind på rammerne for efterfølgende ændringer efter afgivelse af tilbud og efter kontraktindgåelsen.

 

Emner er bl.a.:

 • Udbudsbekendtgørelsen – overblik og fokus

 • Udformning af ansøgninger om prækvalifikation, herunder ESPD, udelukkelse og udvælgelse – hvad er de gode råd?

 • Udformning af tilbud – hvordan udformes ”et vindertilbud” - hvad skal man altid huske som tilbudsgiver?

 • Hvor sker fejlene typisk – og hvad er konsekvensen i givet fald?

 • Hvilke overvejelser skal man gøre sig ved dannelse af konsortier eller anvendelse af underleverandører?

 • Hvilke dele af det omfattende udbudsmateriale skal tilbudsgiver navnlig fokusere på?

 • Hvad er OBS-punkterne i kontrakten?

 • Hvordan kan tilbudsgiver optimere sit tilbud?

 • Hvad er rammerne for ændringer efter afgivelse af tilbud/efter kontraktindgåelse?

 • Hvad gælder angående aktindsigt i udbud? Hvilke dokumenter/oplysninger kan undtages fra aktindsigt?  

 

Undervisningen vil være fokuseret på de praktiske udfordringer, som tilbudsgivere møder ved deltagelse i udbud. Kurset giver mulighed for drøftelser og erfaringsudvekslinger mellem deltagerne og underviser. De udbudsretlige spørgsmål og udfordringer bliver belyst gennem cases og praktiske eksempler.

 

Målgruppe

Kurset i optimering af tilbud er målrettet jurister, Bid Managers og andre som aktiv beskæftiger sig med udbudsret, herunder tilbudsafgivelse, især til offentlige indkøbere. Der forudsættes kendskab til udbudsret og til deltagelse i offentlige udbud efter udbudsloven.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale, herunder slides, relevante udbudsdokumenter, relevante kendelser fra Klagenævnet for Udbud m.v., så kursusmappen kan anvendes som opslagsværk i dagligdagen.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 12. september 2018
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 12. september 2018
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course