Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis


Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

Indhold

For forsyningsvirksomheder inden for vand-, energi-, transport og postsektorerne, der står over for et konkret indkøb, er det afgørende at kunne anvende forsyningsvirksomhedsdirektivets regler i praksis – og at være opmærksom på de muligheder direktivet giver.

 

Direktivet er ikke let tilgængeligt, og der er flere forskelle i forhold til udbudsloven.

Vi har derfor tilrettelagt et kursus, hvor vi gennemgår et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet fra start til slut med fokus på de praktiske overvejelser og valg, ordregiver skal igennem. Vi vil mest beskæftige os med udbudsformen udbud efter forhandling, da denne udbudsform i en række tilfælde giver ordregiver gode muligheder for at sætte det ”gode købmandsskab” i centrum – og på denne måde skabe afsæt for en god aftale både for ordregiver og leverandør/entreprenør. Vi vil også kort gå igennem de øvrige udbudsformer, herunder konkurrencepræget dialog, offentligt udbud, begrænset udbud, udbud ved brug af kvalifikationsordninger, da der selvfølgelig er situationer, hvor disse udbudsformer er mest velegnede. 

Emner er bl.a.: 

  • Lær at bruge forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Nyhederne i direktivet (i forhold til det gamle forsyningsvirksomhedsdirektiv)
  • Praktisk brug af direktivet: faldgruber i udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet
  • Udbudsundtagelse ved in-house og horisontale samarbejder
  • Teknisk dialog forud for udbud
  • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
  • Tips til udbud med forhandling, bl.a. om prisforhandlinger
  • Gennemførelse af koncessioner og brug af koncessionsdirektivet
  • Kort om Contract Management for forsyningsvirksomheder
  • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

 

Udbytte

Du får en forståelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet, som gør dig i stand til at arbejde med området og identificere de typiske faldgruber.

 

Undervisningen gennemføres af 2 eksperter, der i dagligdagen arbejder med de 2 direktiver, og som de sidste 10-15 år har gennemført små og store udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet (ofte som udbud med forhandling).

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der hos ordregivere omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet arbejder med indkøb, og rådgivere for sådanne ordregivere. Tilbudsgivere vil også med fordel kunne deltage i kurset, når blot de er opmærksomme på, at kurset tager udgangspunkt i ordregiversynsvinklen.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe, bl.a. omfattende paradigmer og eksempler. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 29. april 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 29. april 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Course