Dommerens syn på sager inden for arveret og dødsboskifte


– fokus på praksisgennemgang

 

Indhold

På kurset vil to dommere med stor erfaring i at behandle sager om arveret og dødsboskifte dele ud af deres mange erfaringer fra retssalen og give råd og praktiske vink. Der tages primært udgangspunkt i konkrete sager fra domstolene, og du får løbende uddybet emnerne med konkrete eksempler.

Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten i arverets- og dødsboskiftesager.

Emner er bl.a.:

 • Den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, der trådte i kraft den 1. januar 2018 og som har betydning for adgangen til at bestemme særeje ved testamente. De nye regler vil blive gennemgået med fokus på betydningen ved oprettelse af testamente

 • Gennemgang af ny praksis vedrørende testamentsfortolkning

 • Dødsgaver og dødslejegaver, der jævnligt giver anledning til problemer i praksis – hvordan undgås eller løses de?

 • Afkald på falden arv og de afgiftsmæssige konsekvenser

 • Hvad lægger dommerne vægt på – hvad gør advokater forkert – et kig på retspraksis?

 • Gode råd og vink til ekstrakt, materialesamling, afhøringer og procedure – sådan får du succes

 • Forberedelse af sagen

 • Hvad skal der til, når der afhøres nye vidner

 • Nova i anken – hvornår må man det?

 • Fejl og faldgruber i hovedforhandling og procedure

 • Hvad gør man, når det er gået galt? Gennemgang af retspraksis vedrørende adgangen til omgåelse og genoptagelse

 • Hvad er typiske fejl og mangler ved testamenter, der kan give anledning til arvestridigheder, og hvordan forebygges dette?

 • Nyere testamentspraksis, herunder særejeklausuler og successionsrækkefølger – konfliktforebyggende eller konfliktskabende


Formål

På dette kursus i arveret og dødsboskifte får du en unik indsigt i retspraksis på området samt indsamlet viden om faldgruber og fejl hos advokater set fra dommernes side.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, som jævnligt eller ofte beskæftiger sig med arverets- og dødsboskiftesager, og som ønsker at være fuldt opdateret på at undgå fejl og faldgruber i disse sager. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 30. maj 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 30. maj 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

Course