Ændringer i Boligreguleringsloven og lejeloven


 

- implementering af lovændringen og erfaringer

 

Baggrund

Den 30. januar 2020 indgik regeringen en aftale om ændringer i boligreguleringsloven mhp. at bremse boligspekulanters mulighed for at tjene stort på køb og renovering af udlejningsejendomme og efterfølgende hæve huslejen markant, ikke mindst afledt af kapitalfonden Blackstones offensive fremfærd på det danske boliglejemarked.

 

Aftalen indeholder først og fremmest ændringer i boligreguleringslovens § 5 mht. gennemgribende forbedrede lejemål, men indebærer også en række andre ændringer og skærpelser, der ændrer nogle af vilkårene på lejeboligmarkedet markant. Tre lovforslag blev vedtaget i juni og ændringerne er trådt i kraft pr. 1. juli 2020.

 

Udbytte

Formålet med kurset er at give en fuldstændig gennemgang af samtlige ændringer og de heraf følgende nye krav og skærpelser, som er blevet til lov.

 

Derfor belyses og diskuteres konsekvenserne for såvel udlejere og lejere, administratorer og huslejenævn, herunder også de forskellige overgangsproblematikker som reglerne afstedkommer.


Indhold

Kurset omfatter en dybtgående gennemgang af alle ændringer, herunder bl.a.
 

 • Grønt energikrav
  Krav om minimum energimærke C mod energimærke D i dag. Alternativt skal ejendommens energimærke løftes med mindst 2 niveauer.
   
 • Huslejebremse
  Justering af margin for det lejedes værdi ved at fjerne ordet ”væsentligt” fra § 5, stk. 2, hvor det p.t. fremgår, at huslejen ikke væsentligt må overstige det lejedes værdi.
   
 • Spekulantstop
  En ny ejer af en ejendom må ikke de første 5 år opkræve husleje efter § 5, stk. 2, ”før lejemålet er genudlejet efter udløbet af karensperioden.” Mulighed for dispensation herfra, hvis ejer hæver energiklasse med mindst 3 niveauer eller investerer mindst 3.000 kr. pr. m2 i energiforbedringer.
   
 • Styrkelse af lejerne
  Forbud mod, at udlejere tilbyder lejere penge for at flytte, men aftale herom kan indgås.
  Der skal lægges vægt på sammenligningslejemål, der er prøvet ved nævn.
  Krav om nævnsbesigtigelse, før gennemgribende moderniseringer udføres.
  Samme oplysninger skal benyttes af nævn og GI.
  Lejere/beboerrepræsentation skal orienteres om afgørelser afsagt om lejeforhold i ejendommen.
  Strafgebyret, når lejer får fuldt medhold i nævnet, forhøjes til 6.000 kr.
   
 • Andelsboliger
  Valuarvurderinger foretaget inden lovændringernes ikrafttræden kan fastholdes nominelt tidsubegrænset. Det samme gælder ejendomsvurderinger.
  Karensperiode skal ikke gælde ved omdannelse fra andelsboligforening til udlejningsejendom.
  Lovfæstelse af krav om 4/5 tilslutning til forslag om opløsning af forening
   
 • Oversigt
  En gennemgang af de regler i boligreguleringslovens § 5, stk. 2-6, som fortsat er gældende helt eller delvist for gamle såvel som ny lejemål udlejet efter § 5, stk. 2 den 1. juli 2020 eller senere.

 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, advokater, boligadministratorer, boligselskaber, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for et fuldt overblik og indsigt i de fulde konsekvenser af ændringerne i loven.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

onsdag d. 2. december 2020

Kl. 09:30 - 13:00

Inkl. morgenmad og sandwichAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.495

Course