Introduktion til boliglejekontrakten 2018


Udbytte

Kurset i boliglejekontrakten giver dig et godt overblik over indgåelse af boliglejekontrakten og aftalens sammenhæng med lejelovgivningens regler og krav til gyldighed og indhold. Kurset tilrettelægges med fokus på gældende ret og den nyeste retspraksis og viden på området.


Du får bl.a.:

 • En grundlæggende forståelse for lejeloven, dens anvendelsesområde og formkrav forbundet med aftalens indgåelse
 • En opdatering på nye tendenser, ny lovgivning og seneste retspraksis, og i lyset heraf bliver du i stand til at:
  • udarbejde en boliglejekontrakt korrekt, under hensynstagen til lejelovgivningens præceptive og deklaratoriske regler, og dermed undgå de typiske forekommende fejl
  • rådgive om indholdet af en allerede indgået lejeaftale eller et lejekontraktsudkast, herunder genkende såvel de eventuelle ugyldige aftalevilkår, som de eventuelle gyldige fravigelser af lejelovens deklaratoriske regler
 • Udbygget dit netværk og erfaringsudvekslet med andre, der beskæftiger sig med området
   

Indhold

Lejelovgivningens udgangspunkt er principielt aftalefrihed. Lejelovgivningen indeholder dog et regelsæt, der udfylder aftalen, hvis parterne ikke har taget stilling i aftalen. Derudover er der mange regler, der slet ikke kan fraviges. Disse regler indebærer blandt andet, at boliglejeaftalen næsten altid skal udarbejdes på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters typeformular, Typeformular A, 9. udgave. Allerede på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse skal udlejeren således kende til reglerne om sine og lejerens forpligtelser under lejeforholdets bestående og ved lejerens fraflytning for at kunne udarbejde en gyldig lejeaftale.

På dette kursus får du gennemgået de væsentligste regler om lejeaftalens indgåelse, med fokus på boliglejekontrakten i private boliglejemål, typeformularens faldgrubber og muligheder.


Emner er bl.a.:

 • Processen vedr. aftalens indgåelse

 • Typeformularens faldgrubber og muligheder med fokus på de fortrykte bestemmelser og aftalevilkår, der indeholder ulovlig dusør

 • Typeformularens administrative vilkår i § 10

 • Ejendommens husorden

 • Typeformularens individuelle vilkår i § 11, herunder:

  • Aftalevilkår, der tilsigter at regulere lejen under lejeforholdets bestående

  • Aftaler om lejerens forpligtelser til vedligeholdelse under lejeforholdets bestående og ved fraflytning

  • Aftaler om ind- og fraflytningssyn


Undervisningen består af en gennemgang af typeformularen i lyset af de relevante bestemmelser i lejelovgivningen anno 2018. I løbet af undervisningen inddrages konkrete eksempler på kontraktens vilkår og seneste retspraksis, så du får et godt overblik over gældende ret. På kurset er der mulighed for dialog med og mellem kursusdeltagerne.
 

Målgruppe

Kurset i boliglejekontrakter er målrettet dig, som skal til eller fornylig er begyndt at beskæftige dig med boliglejeret, uanset om du er advokatfuldmægtig, advokat eller ejendomsadministrator. Kurset er dog også velegnet til praktikeren, der har beskæftiget sig længere med boliglejeret, men som ønsker en opdatering af sin viden og ny inspiration. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale med love, domme og kontrakteksempler.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater."Det faglige niveau var godt, og underviseren tilpassede det vores niveau."
–  Tanja Nymann-Jensen, ejendomsadministrator, Valdal Advokatfirma.
Kursusdeltager, 2016.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

5

 

Tirsdag d. 13. november 2018
Kl. 09:00 – 14:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.995

Course