Ledningsret i praksis


 

Udbytte

På kurset bliver du rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder både de retlige forhold og praktiske omstændigheder. Desuden bliver du opdateret på seneste rets- og taksationspraksis af betydning for området.

 

Indhold

Det er ofte forbundet med meget store udgifter, når ledninger skal flyttes som følge af vejarbejder eller andre bygge- eller anlægsarbejder. Kendskab til de retlige, tidsmæssige og økonomiske rammer, der er styrende for ledningsomlægninger, er derfor et must for anlægsmyndigheder, kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører.

 

Ledningsomlægninger forudsætter ikke kun kendskab til gæsteprincippet, der hastigt udvikles i praksis. Ledningsomlægninger forudsætter også kendskab til en række af de grænseflader, som kan have stor betydning for såvel tid som økonomi – det gælder eksempelvis retlige discipliner som ekspropriationsretten, forvaltningsretten og privatretlige spørgsmål som naboret og almindelig erstatningsret.

 

På dette kursus bliver du klogere på de retlige og praktiske forhold, som du skal være særlig opmærksom på i forbindelse med ledningsomlægninger. Gennemgangen indeholder derfor ikke kun en opdatering i forhold til nyeste praksis om gæsteprincippet, men fokuserer også på de særlige udfordringer, faldgruber og afledte emner, der har betydning for ledningers placering og senere, nødvendige omlægninger.

 

Emner er bl.a.:

  • De retlige og praktiske rammer som er gældende for ledningsomlægninger, herunder gæsteprincippet
  • Gældende ret, som fastlagt ved rets- og taksationspraksis, i forhold til fravigelse af gæsteprincippet ved aftale, herunder krav til eventuel betaling
  • Muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation med fokus på seneste praksis
  • Hvad der gælder i relation til beskyttelsesforanstaltninger, vejmyndighedernes rolle og opgaver, herunder pligten til hensyntagen og koordinering af ledningsarbejder
  • Gennemgang af de risici, som myndigheder, forsyningsselskaber og entreprenører skal være særligt opmærksom på, herunder vedrørende koordinering og samspillet med anlægsmyndighedens valg af entrepriseform
  • Med udgangspunkt i den nuværende retsstilling og vores erfaringer med projektstyring, herunder teknisk projektledelse, kommer vi med konkrete anbefalinger til, hvordan forsyningsselskaber, kommuner og anlægsmyndigheder kan tilrettelægge daglig drift og sagsgange, så fremtidige konflikter undgås i videst muligt omfang

 

Målgruppe

Kurset er både målrettet jurister og ikke-jurister, der arbejder med ledningsomlægninger. Deltagerne kan f.eks. være fra kommuner, forsyningsselskaber eller anlægsmyndigheder. Det kan også være rådgivere som f.eks. advokater, landinspektører eller ingeniører. 

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale gennem JUC's online materialeportal, herunder lovgivning for området samt domme og kendelser, der vedrører de berørte emner.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


 

”Dejligt med eksempler fra det virkelige liv og alle undervisere er gode formidlere”
– Kim M. Kristensen, projektleder hos Aura A/S.
Tidligere kursusdeltager

”Spændende og med de rigtige vinkler”
– Anne Henriksen, advokat og indehaver hos Plesner Advokatfirmaet Vingaardshus A/S .
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 20. januar 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffet


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Course