Naboret


 Brush-up, nyheder og faldgruber

 

OBS! Der er få pladser tilbage på dete kursus. Der er ledige pladser til kurset d. d. 16. august 2022. Du kan tilmelde dig HER


Udbytte

Det naboretlige område er aktuelt med et voksende antal sager, hvilket især gælder private tvister om den naboretlige tålegrænse.

På dette kursus får du en indføring i naboretten med udgangspunkt i udviklingen af de naboretlige grundsætninger i nyere retspraksis. 

 

Du får bl.a.:

 • Viden til at vurdere om den naboretlige tålegrænse er overskredet

 • Viden til at vurdere om der er grundlag for at forlange fysisk lovliggørelse

 • Viden til at vurdere om der er grundlag for at kræve erstatning

 • Viden til at vurdere om der kan rejses krav over for andre end naboen – eks. kommunen

 • Viden til at vurdere hvorledes et evt. erstatningskrav skal opgøres

 • Viden til at vurdere om krav kan/skal fremsættes over for en særlig myndighed


Indhold

Tvister på grund af gener fra nabo-ejendomme forekommer ofte og giver anledning til sager både ved domstole og myndigheder. Naboretten indeholder de regler, der regulerer retsforholdet mellem naboer. Området er kun i begrænset grad reguleret ved lov, men der ligger en righoldig taksations- og retspraksis.

På kurset kommer du tæt på de problemstillinger inden for naboret, hvor der i særlig grad har vist sig at være problemer, som er ofte forekommende eller hvor der er særlig risiko for faldgruber.

Emner er bl.a.:

 • Nyhed! Nu også med seneste nyt om overtagelsespligt pga. ulemper og skelforretninger i naboretlige tvister

 • Den naboretlige tålegrænse, herunder udviklingen i nyere retspraksis og praksis

 • Muligheden for at kræve fysisk lovliggørelse

 • Muligheden for at kræve erstatning – ansvarsgrundlag og erstatningsudmåling

 • Hvornår kan/skal krav rejses over for myndigheder henholdsvis domstolene?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, hvad enten de er advokater eller arbejder i offentlige myndigheder, og både dem, der ikke har arbejdet med naboret tidligere, og dem, der har praktisk erfaring med naboretten.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, herunder lovgivning, domme og kendelser.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse. 

 

"Interessante emner og god gennemgang"
– Lars Ellegaard, Advokat, Storgaard & Berner Advokatanpartsselskab

 

"Det var godt med det omfangsrige materiale om praksis."
– Bibi Søgaard, Miljømedarbejder, Gentofte Kommune

Tidligere kursusdeltagere.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

onsdag d 15. december 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course