Arbejdsskadesagens behandling og retssagen


 

Udbytte

På kurset gennemgås en arbejdsskadesags behandling og den efterfølgende retssag. Du får derfor en unik viden om helt aktuelle problemstillinger ved arbejdsskadesager.


Indhold


Kurset behandler udvalgte aktuelle emner og problemstillinger i forbindelse med arbejdsskadesagens behandling, samt overvejelser vedrørende retssag, og førelse af retssagen. Herunder den aktuelle problemstilling om opsættende virkning, der omhandler, hvornår ASL-selskabet kan undlade at betale ydelserne i henhold til loven, hvis ASL-selskabet er uenig i afgørelserne. Er det f.eks. så nødvendigt at stævne i alle tilfælde?

 

Med undervisere, der repræsenterer hhv. skadelidte og skadevolder kommer vi også omkring både situationen, hvor hhv. forsikringsselskabet og skadelidte er utilfreds med afgørelsen. Det giver dig et samlet billede af arbejdsskadesagens behandling fra flere perspektiver.

Emner er bla.:

 • Anmeldelse – bevis for arbejdsskaden, betydningen af hvornår der er anmeldt, hvem der anmelder, og skelen til ansvarsspørgsmålet.
 • Behandlingen i arbejdsskadesagen
 • Menafgørelsen – vurderingen heraf – er den fastsat korrekt, mulighed for anke, indsigelser m.v.
 • EET-afgørelsen – vurderingen heraf - er den fastsat korrekt, mulighed for anke, indsigelser m.v.
 • Hvornår kan der indledes retssag – er det nødvendigt at udtømme den administrative rekurs?
 • Genoptagelse af arbejdsskadesagen – hvad skal der til, betydningen af nye oplysninger, hvilke oplysninger
 • Retssagen – hvem skal stævnes, hvad med skadelidte
 • Opsættende virkning når retssag indledes – er det nødvendigt at indlede retssag, har det opsættende virkning – skal ASL-selskabet fortsat betale ydelserne
 • Retssagens behandling – processuelle skridt, bevisbyrde m.v.
 • Grænsetilfælde af arbejdsskader – afgrænsningen ved f.eks. julefrokoster, kurser, rejser osv.
 • Syn og skøn i form af Retslægerådet eller en arbejdsmedicinsk vurdering?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater og jurister som gerne vil holde sig ajour inden for området.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

"Der var god kemi mellem de to undervisere. God tone i forhold til kursusdeltagerne. Høj faglighed og uformel fremtoning"
– Lulla Forchhammer, Advokat, Advokaterne Foldschack & Forchhammer


”Gode undervisere og spændende emner.”
– Sandra Haxgart, Arbejdsskadesagsbehandler, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 

Tidligere kursusdeltagere.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d. 9. marts 2021

Kl. 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffetAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course