Dommerens og den aktive advokats syn på personskaderetssager


 – retssagsbehandling med unikt indblik i dommerens holdninger og tanker 
 

Udbytte

Kurset i personskaderetssager er for dig, som arbejder aktivt med proces med personskaderetssager i fokus, og som ønsker at øge mulighederne for en succesfuld sagsførelse og en mulighed for at forstå, hvad ”der virker”, set fra både dommernes og den aktive personskadeadvokats stol.


Du får bl.a.:

 • Viden til at tackle de processuelle udfordringer, man møder i personskadesager som advokat eller sagsbehandler

 • En unik, dybere indsigt i den aktive dommers vurdering af, hvornår en sag er skåret optimalt til

 • En dybere indsigt i, hvordan dommeren vægter beviser

 • En forståelse af, hvordan du som advokat tilrettelægger din og rettens tid på bedst mulig måde

 • Et indblik i de centrale problemstillinger i relation til de nye regler om syn og skøn

 • Input til den praktiske håndtering af personskaderetssager fra den aktive personskadeadvokat

 • En enestående mulighed for at forbedre din præstation i personskaderetssager

 

Indhold

Advokatens og rettens ressourcer anvendes ikke altid optimalt i personskaderetssager, og der er både i by-, lands- og Højesteret rig mulighed for at forberede og føre sagerne med større målrettethed. Mange jurister, der arbejder inden for personskaderetten, vil gerne skære sagen til, men der opstår let tvivl om, hvordan de ting, der betyder mest, belyses bedst.

Kurset giver dig en enestående mulighed for at forbedre din præstation i personskadesager, da kurset vil give dig perspektiver på, hvordan personskadesager føres optimalt – set fra både den aktive advokats og dommerens side.

 
Emnerne følger retssagens faser og er bl.a.:

 • Forberedelse og tilskæring inden retssagen og enighed om tvistepunkterne og faktum – hvilken betydning har det for rettens ”førstehåndsindtryk”?

 • Processkrifter – fokus/processuel enig-/uenighed – processuel skadevirkning

 • Materiel procesledelse – dommerens rolle – parternes forventninger – hvad kan ”kræves” af retten og parterne?

 • § 353-mødet – anvendelse/den aktive dommer – hvad kan/må dommeren ”sætte i fokus”?

 • Retsmægling/forligsmuligheder – bliver det overhovedet anvendt/bragt i spil af retten?

 • Brugen af Retslægerådet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, DanCrash, syn- og skøn og de nye regler herom – ”blander” retten sig, og er de nye regler reelt taget i brug?

 • Overflødig bevisførelse – vidnebeviset og skriftlige beviser – hvilken vægt tillægger retten de enkelte beviser – er de i lyset heraf nødvendige?

 • Sammenfattende processkrift/påstandsdokument – koncentrering af tvisten/sagen inden hovedforhandlingen – faktuel og juridisk enig- og uenighed – processuel skadevirkning – hvad ”virker”?

 • Anvendelse ekstrakt/bilagssamling og materialesamling – hvorledes anvender retten samlingerne – er de nødvendige?

 • Forelæggelsen – ”den gode historie” – koncentrering

 • Nyhed! Afhøring af parter og vidner – hvem skal afhøres, forberedelsen, hvordan skal spørgsmålene formuleres, hvilke spørgsmål skal stilles – vidnepsykologi

 • Proceduren – gengivelse af faktum, vidner og jura – hvad ”virker”?

 • Sagsomkostninger – skal retten ”hjælpes” – hvad er relevant at fremhæve?

 • Dommen – opbygningen/overvejelserne

 

Målgruppe

Kurset i retsagsbehandling af personskadesager er målrettet alle, der arbejder aktivt med personskadesager, herunder advokater, sagsbehandlere og andre, der ønsker en større indsigt i, hvordan en personskaderetssag forberedes og føres med større målrettethed.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale inkl. relevant lovgivning, retspraksis og praktiske eksempler. 


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
 


 

"Der var en rigtig god kemi mellem Nicolai Clan og Gerd Sinding, forstået som at de supplerede hinanden rigtig godt, hvilket gav dagen noget liv og et godt fagligt niveau. Jeg er enig med det Nicolai sagde et par gange, at det giver det ekstra, når en dommer er med, og Gerd var god.​"
– Pernille Nordskov, advokat, Tryg Forsikring.
Kursusdeltager, 2017.

"Et meget godt og spændende kursus. Underviserne var yderst kompetente, og super interessante/sjove og høre på. En rigtig god dag med højt fagligt indhold."
– Maria Mailand, jurist, Gjensidige Forsikring.
Kursusdeltager, 2017.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Mandag d. 29. oktober 2018
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Mandag d. 29. oktober 2018
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course