Grundkursus i forsikringsret


Udbytte

Mange advokater og jurister bliver løbende konfronteret med forsikringsretlige spørgsmål. Dette kursus giver dig en grundig indføring i den særlige begrebsverden, som forsikringsaftaleretten udgør og, som er beskrevet i forsikringsaftaleloven.

Samtidig bliver du bekendtgjort med den rets- og ankenævnspraksis, der er knyttet til bestemmelserne, og du lære at sondre mellem de forsikringsaftaleretlige regler og de andre lovkomplekser, der ”spiller sammen” med forsikringsaftaleretten, herunder erstatningsretten, almindelig aftaleret, strafferet, offentligret og almindelige obligationsretlige regler.


Indhold

Mange advokater har måtte sande, at det ikke er nok at være velbevandret i almindelig aftaleret. Forsikringsaftaleret er en disciplin for sig med sit helt eget lovkompleks og indeholder til sammenligning tre gange så mange paragraffer som den almindelige aftalelov.
Der derudover er tale om ældre lovgivning, der har bevaret sin grundstruktur siden ikrafttrædelsen i 1930. Love, regler og retspraksis kan være svære at overskue på et område, hvor der er mange særregler, og hvor samspillet med f.eks. erstatningsretten og de mange offentligretlige regler er med til at komplicere arbejdet inden for området.

 

Kurset går tæt på forsikringsaftaleloven og en række underområder, illustreret med en lang række helt konkrete sager, paradigmer m.v. som vil gøre dig i stand til på sikker vis at styre igennem praktisk forsikringsaftalelov. Emnerne belyses bl.a. med konkrete afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring, der igennem mere end 40 år har haft en status som retsskabende på området.


På kurset, der strækker sig over to undervisningsdage, vil du blive indført i rammerne for forsikringsvirksomhed samt få en kort introduktion til hovedprodukterne. Fokus vil herefter være på nedenstående emner i forsikringsaftaleloven og den dertil knyttede forsikringspraksis på området. Du bliver i stand til at forstå forsikringsretlige regler og anvende disse regler i praksis samt bliver klædt på til at kunne argumentere retligt for og imod forskellige mulige løsninger og angive en konklusion. 


Emner er bl.a.:

 • De særlige regler om risikooplysninger

 • Forsæt og uagtsomhed

 • Anmeldelse af forsikringsbegivenheden

 • Renter

 • Forældelse

 • Skadeopgørelse

 • Sikkerhedsforskrifter

 • Redningsforanstaltninger

 • Tredjemandsrettigheder

 • Særregler om brandforsikring

 • Livs- og ulykkesforsikring

 • Faldgruber og muligheder

 

Målgruppe

Kurset er et grundlæggende kursus i forsikringsaftaleretten. Kursets målgruppe er derfor advokater, jurister og andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde mere med forsikringsaftaleret.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

"Det var godt med undervisere, der virkede passioneret for emnet."
– Louise Bøjgaard Jakobsen, advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Flemming Jensen
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dag 1

torsdag d 3. december 2020

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffet


Dag 2

fredag d 4. december 2020

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffet


Pris Ekskl. Moms

9.995

 

 

Course