Grundlæggende pensionsret


– En indføring i de væsentligste pensionsretlige regler
 

Indhold

De fleste har i dag en pensionsordning via deres arbejde eller via en privattegnet pensionsordning. Pensionsordningerne dækker typisk den forsikrede ved død, tab af erhvervsevne og/eller ved alderspensionering. Der er tale om et særligt retsområde, som for mange er svært tilgængeligt stof.

Pensionsinstitutterne er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, der i vid udstrækning opererer efter europæisk regulering suppleret af danske særregler. Tilsynsreguleringen omfatter bl.a.  kapitalkrav, særlige regler for investering, krav til den ledelsesmæssige indretning af virksomheden og regler om rapportering til Finanstilsynet og til offentligheden.

Emnerne er bl.a.:

  • Den regulatoriske ramme for at drive pensionsforsikring – herunder overblik over reguleringen, finansielle forhold, kapitalkrav, investeringsregler, krav til ledelsen og nøglefunktioner, regler om variabel aflønning og whistleblowerordninger og rapportering
  • Relevante kundevendte regler – herunder den danske pensionsmodel, aftalekonstruktioner, kollektive aftaler og privattegnede ordninger, pensionsforsikringsformer, begunstigelsesregler, afgivelse af risikooplysninger, pensionsbeskatning, ankenævns- og retspraksis, god skik, forældelse og pensionsformuens stilling ved ægtefælleskifte og død.
     

Formål

På dette pensionsretlige kursus får du et generelt overblik over de pensionsretlige regler set gennem tilsynsregulering og forbrugerregulering, så du får en generel forståelse af den EU-retlige regulering, dansk implementering, privatretlige regler og det særlige danske pensionssystem. 

Du bliver klædt på juridisk til at tackle de udfordringer, som man møder i forbindelse med håndtering af pensionskrav og får en faglig opdatering på de eksisterende og kommende tiltag – herunder nye EU-retlige regler og betydningen af regler om god skik og produkttilsyn.

Du får indblik i de centrale problemstillinger i relation til overholdelse af regler om compliance, indsigt i de væsentligste risici og faldgruber ved håndtering af regler om forebyggelse mod hvidvask, kendskab til kapitalkrav og investeringsregler samt ny og opdateret viden om de overvejelser der ligger bag Solvens II.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet pensionsrådgivere, sagsbehandlere, jurister, advokater og andre, der beskæftiger sig med rådgivning/sagsbehandling inden for pensionssektoren, og som ønsker at få et generelt overblik over reglerne.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Dag 1

Mandag d. 16. april 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

Dag 2

Tirsdag d. 17. april 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

9.995

 

 

Dag 1

Mandag d. 16. april 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

Dag 2

Tirsdag d. 17. april 2018

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course