Personskadeerstatning


 – Grundlæggende og praktisk indføring

 

Indhold

Kurset i personskadeerstatning giver dig en grundlæggende indføring i personskadeerstatning efter Erstatningsansvarsloven, så du kan hjælpe klienten hele vejen til en fyldestgørende erstatning. Du får indblik i juraen og praktikken omkring behandling af erstatningssager, så du kender alle klientens muligheder for erstatning.

Særligt bistandsadvokater skal være opmærksomme på, at mangelfuld rådgivning om mulige erstatningsposter, efter straffesagen er slut, kan danne grundlag for en ansvarssag. Derfor er det afgørende at styrke fagligheden, så vi ikke overser muligheder for erstatning. Dette gælder også advokater, der behandler personskadesager, og som ikke er opmærksomme på fejl i erstatningens beregning eller som helt overser erstatningsposter. For bistandsadvokater er det en oplagt mulighed for ikke at slippe klienten, når straffesagen er slut, men derimod selv at arbejde videre med erstatningssagen.

Emner er bl.a.:

 • Hvordan forløber sådanne sager og hvem er aktørerne?
 • Hvilke instanser kan være indblandet i en erstatningssag?
 • Hvordan beregnes de forskellige erstatnings- og godtgørelsesposter i praksis?
 • Kurset vil desuden berører snitfladen mellem erstatningssager efter EAL og arbejdsskadesager – herunder beregningen af differencekrav. 
 • Ansvarsgrundlaget
 • Gennemgang af erstatnings- og godtgørelsesposterne i EAL
 • Den praktiske behandling af en erstatningssag – bl.a. beregning af de forskellige poster
 • Gennemgang af offererstatningslovens regler
 • De forskellige aktører, bl.a. Arbejdsskadestyrelsen, Erstatningsnævnet m.v.
 • Beregning af renter
 • Lidt om differencekrav
 • Forældelse

 

Formål

 

Lotte Lindahl Andreasen gennemgår erstatningssagen fra start til slut, fokuserer på ansvarsgrundlaget og gennemgår juraen. Der vil være en indføring i de forskellige erstatningsposter efter Erstatningsansvarsloven, ligesom hun gennemgår offererstatningsloven, så du er fuldt bevidst herom.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister og advokatsekretærer uden særlige forudsætninger inden for erstatningsretten, som gerne vil dygtiggøre sig inden for området. Bistandsadvokater, hvis sager ofte har et erstatningsretligt efterspil, vil ligeledes få glæde af dette kursus.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale. I materialet vil være paradigmer til ordrebekræftelse, tjekliste, eksempler på afgørelser fra ASK, speciallægeerklæringer m.v.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Lektioner

7

 

 

Tirsdag d. 8 november 2016
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course