Personskaderetssagen – beviserne under retssagen


Udbytte

Kurset er for dig, som arbejder aktivt med proces med personskaderetssager i fokus, og som ønsker at øge mulighederne for en succesfuld sagsførelse og en mulighed for at forstå, hvad ”der virker”, set fra både dommernes og den aktive personskadeadvokats stol.

 

Du får bla.: 

 • Du bliver klædt på til at tackle de processuelle udfordringer, man møder i personskadesager som advokat, eller sagsbehandler
 • Du får en unik, dybere indsigt i den aktive dommers vurdering af, hvornår en sag er skåret optimalt til
 • Du får ligeledes en dybere indsigt i, hvordan dommeren vægter beviser
 • Du får en forståelse af, hvordan du som advokat tilrettelægger din og rettens tid på bedst mulig måde
 • Du får et indblik i de centrale problemstillinger i relation til de nye regler om syn og skøn
 • Du får input til den praktiske håndtering af personskaderetssager fra den aktive personskadeadvokat
 • Du får således en enestående mulighed for at forbedre din præstation i personskaderetssager


Indhold

Kurset beskæftiger sig med behandlingen af personskaderetssagen med fokus på hvilke beviser, der kan og bør anvendes, og hvilken bevisvægt retten tillægger disse beviser, herunder hvilken vægt retten tillægger beviserne afhængig af, hvordan de er fremskaffet.

Kan retten diskvalificere et bevis, hvis det f.eks. er ulovligt fremskaffet, eller er bevisværdien så ”blot” mindre? Hvordan vægter retten de mundtlige forklaringer? Hvad med observation af skadelidte – vil retten overhovedet beskæftige sig med det?

 

På kurset vil de to undervisere bidrage med hhv. dommer- og advokatperspektiv og give dig en samlet fremstilling af området.

Emner er bla.:

 • Parter og vidner
 • Skriftlige beviser
 • Retslægerådet
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Syn og skøn
 • Sagkyndige erklæringer
 • DanCrash
 • Arbejdsmedicinske vurderinger
 • Speciallægeerklæringer
 • Aftaler
 • Ensidigt indhentede erklæringer
 • Observationer af den skadelidte, video, skriftlig rapportering, afhøring af observatørerne

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der arbejder aktivt med personskadesager, herunder advokater, sagsbehandlere og andre, der ønsker en større indsigt i, hvordan en personskaderetssag forberedes og føres med større målrettethed.

 

Materiale

Alle deltagere får adgang til en kursusmappe på JUC's online materialeportal, som indeholder relevant kursusmateriale bestående af relevant lovgivning, retspraksis og praktiske eksempler.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 15. november 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og en frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course