Personskadesager


 - Samspillet mellem erstatningsretten og ansættelsesretten

 

 

Indhold

Personskadesager bliver ofte enten betragtet som erstatningssager eller ansættelsesretssager. Men i personskadesager opstår der ofte spørgsmål, der relaterer sig til både erstatningsretten og ansættelsesretten, og det er derfor ikke tilstrækkeligt kun at anskue en personskadesag fra én af de juridiske vinkler.

 

Medarbejdere med personskader kan være handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand og kan derfor være omfattet af den afskedigelsesbeskyttelse, der ligger deri. Det gælder ikke kun personer med fysiske skader, men tillige de stadigt flere personer med psykiske skader forårsaget af problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Arbejdsgivere har i medfør af den ansættelsesretlige lovgivning og praksis ofte en vidtgående forpligtelse til at omplacere handicappede medarbejdere, undersøge muligheder for deltidsbeskæftigelse, fleksjob m.v.

 

Erstatningsretligt er arbejdsgivere forpligtet til at begrænse den skadelidtes tab og dermed den udgift som den ansvarlige skadevolder i sidste ende skal afholde. Men alt for ofte udtømmes mulighederne for fastholdelse af medarbejdere ikke, før der skrides til opsigelse af medarbejdere med personskader. Tilsvarende er skadebehandlerne ofte ikke opmærksomme på de krav til fastholdelse, udbetaling af løn under sygdom, optjening af ferieret under sygdom m.v. der følger af overenskomster og andre ansættelsesretlige regler. Disse krav kan imidlertid have betydning for erstatningsopgørelsen.

 

Emner er bl.a.:

  • Afgrænsningen af handicapbegrebet i forhold til sygdom – herunder betydningen af Højesterets dom i Werge-sagen

  • Arbejdsgivers ansvar i sager om det psykiske arbejdsmiljø

  • Arbejdsgivers pligter over for handicappede medarbejdere, herunder til omplacering, tilbud om fleksjob og forskelsbehandlingslovens forbud mod diskrimination af handicappede i forbindelse med afskedigelse

  • Arbejdsgivers pligt til at begrænse den skadelidtes tab. Er alle muligheder for fastholdelse og udtømte?

  • Erstatningsopgørelsen – ansættelsesretlige reglers betydning for kravets størrelse

  • Seneste nye domme 

 

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerene en forståelse af samspillet mellem erstatningsretten og ansættelsesretten i personskadesager. Deltagerne vil blive opdateret på den seneste praksis inden for spændingsfeltet mellem erstatningsretten og ansættelsesretten, så deltagerne bliver i stand til at tackle de problemer, der måtte opstå i deres daglige arbejde med personskadesager.

 

Målgruppe

Skadebehandlere, advokater, jurister og andre, der i det daglige arbejder med personskadesager.

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.


Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
 

Tags: test testmand

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

 

Torsdag d. 9. marts 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

 

Torsdag d. 9. marts 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course