Warranty & Indemnity forsikringer


– Et solidt værktøj 

 

 

Udbytte

På kurset gennemgår vi W&I forsikringers karakteristika og den proces, der finder sted i forbindelse med, at forsikringen som led i en virksomhedsoverdragelse tegnes. Vi sætter også spot på forsikringens dækningsområde, fortolkningsspørgsmål og processen, når der rejses krav under forsikringen.

 

Du får bl.a.:

 • Forståelse for W&I forsikringer, både fra et juridisk og fra et praktisk perspektiv
 • Indblik i samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Indsigt i praktikken omkring tegning af forsikringen i forbindelse med transaktionsprocessen
 • Værktøjer til at håndtere skadesager
 • Dybere indsigt i tilrettelæggelsen af et krav under en W&I forsikring
 • En forståelse for de ofte komplekse opgørelser omkring tab

 

Indhold

Warranty & Indemnity forsikringer (W&I) har vundet hastig udbredelse de senere år og anvendes i dag ofte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Der er tale om en relativt ny forsikringsform på det danske marked, og produktet udvikles løbende i lyset af de gjorte erfaringer, blandt andet på baggrund af de større skadessager, der har været. 

 

Vi giver svar på en række spørgsmål, blandt andet følgende: ​

 • Indføring i forsikringsproduktet, herunder samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen
 • Trinvis gennemgang af indtegningsprocessen
 • Gennemgang af forsikringsdækning og overvejelser i forbindelse med dækningsområdet
 • Hvordan håndteres en skadessag i praksis, herunder fokus på krav til dokumentation under forsikringen, overvejelser i forbindelse med måden krav fremsættes på, samspillet mellem garantier samt fokus på udvalgte områder til belysning af opgørelsen af tabet samt hvordan man håndterer tabsopgørelse i forbindelse med et krav under forsikringen
 • Hvem kan risikere at blive mødt med regreskrav?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med W&I forsikringer som led i en virksomhedsoverdragelser eller i forbindelse med skadessager, herunder brugere af produktet (køber eller sælger), advokater, virksomhedsjurister, underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

 

Materiale

Du får adgang til en mappe med kursuspræsentationen, eksempler på forsikringsbetingelser, m.v. på JUC's online materialeportal.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Spændende at høre om et "nyt" forretningsområde / koncept. Inspirerende undervisere, der havde viden og erfaring.”
– Klaus T. W. Lund, advokat, Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S .
Tidligere kursusdeltager


"Super relevant og inkluderende.”
– Thomas Weincke, advokat og partner, Accura Advokatpartnerselskab.
Tidligere kursusdeltager
 

"Det fungerede fint som virtuel deltagelse, og materialet var rigtig godt og gennemarbejdet.”
– Signe Bang Mau, advokat, Sirius Advokater
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

6

 

Dato

onsdag d 3. maj 2023

Kl 09:30 - 15:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course