Grundlæggende persondataret 2.0


– forstå persondataforordningen og de danske særregler i databeskyttelsesloven

 

Udbytte

Kurset i grundlæggende persondataret giver dig en grundlæggende indføring i EU’s persondataforordning og de danske særregler i databeskyttelsesloven. Kurset giver dig den helt nødvendige basisviden, som er afgørende for at forstå den nye lovgivning. Herved kan der spares tid og ressourcer i forbindelse med implementeringen af de nye regler i din egen organisation. Med bødeniveauer på op til 4% af en virksomheds globale årlige omsætning eller op til 20 millioner euro er dette et område, som skal prioriteres.

På kurset får du bl.a.:

 • En grundlæggende forståelse af de persondataretlige principper og regelsæt
 • Indblik i de centrale forpligtelser og problemstillinger forbundet med behandling af personoplysninger
 • Overblik over de registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret, indsigelsesret, retten til at blive glemt og dataportabilitet)
 • Input til håndtering af databehandleraftaler og til hvordan man sikrer sig, at databehandleraftaler i fremtiden indgås og udarbejdes i overensstemmelse med persondataforordningen


Indhold

Behandling af personoplysninger har aldrig været mere i fokus end lige netop nu som følge af såvel EU’s persondataforordning og den nye danske databeskyttelseslov. Dette kursus sætter fokus på reglerne i EU’s persondataforordning og den nye databeskyttelseslov, som har enorm betydning for blandt andet private virksomheders behandling af personoplysninger.

Omdrejningspunktet for kurset vil være en overordnet gennemgang af de væsentligste principper, begreber og definitioner i persondataforordningen, ligesom der fokuseres på reglerne i databeskyttelsesloven.

Emner er bl.a.:

 • Behandling af almindelige og følsomme personoplysninger – nye og ændrede behandlingsgrundlag
 • Samtykke – muligheder og betingelser
 • Fastlæggelse af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse på tværs af EU
 • Den registreredes rettigheder, herunder retten til at blive glemt og dataportabilitet
 • Databehandlere – regulering og nye forpligtelser plus udarbejdelse af databehandleraftaler
 • Videregivelse til tredjelande
 • Sikkerhed samt privacy by design og default
 • Krav om risiko- og konsekvensanalyser
 • Bødeansvar

 

På kurset inddrager vi i videst muligt omfang relevant materiale fra Datatilsynet, Justitsministeriet, Databeskyttelsesrådet og det Europæiske Databeskyttelsesråd (den tidligere Artikel 29 Gruppe). 

 

Målgruppe

Da kurset er et grundkursus i EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov, så henvender kurset sig til virksomheder, som har eller er ved at opbygge en organisation, der forudsætter et bredt kendskab til disse nye regler. Det kan f.eks. være i forhold til interne Privacy Champions eller andre medarbejdere, som skal uddannes, og som har behov for et grundlæggende overblik. Kurset er ligeledes relevant for medarbejdere, der bliver berørt af eksisterende complianceprojekter i en virksomhed, og som har brug for de basale værktøjer f.eks. inden for HR. Medarbejdere i virksomhedens kommercielle afdelinger, f.eks. salg og marketing eller produktudvikling, skal også kende til reglerne og som minimum have et overblik over de væsentligste risici og faldgrupper.

 

Kurset henvender sig således til alle i private virksomheder, som kommer i berøring med personoplysninger, og som derfor har behov for en grundlæggende forståelse af, hvad EU’s persondataforordning og den danske databeskyttelseslov går ud på.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

 

Kurset er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringKurset er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 23. januar 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course