Persondataforordningen – for private virksomheder


 – det private virksomheder skal vide om EU’s nye persondataforordning

 

OBS! Kurset er rykket til den 23. august, så Justitsministeriets betænkning samt den forventede lovpakke kan inddrages i relevant omfang. 


Indhold

Behandling af personoplysninger har aldrig været mere i fokus end lige netop nu, blandt andet som følge af praksis fra EU-Domstolen, men navnlig som følge af EU’s nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018, og som erstatter persondataloven og det bagvedliggende persondatadirektiv. Kurset sætter fokus på reglerne i den nye EU persondataforordning, som vil få stor betydning for private virksomheders behandling af personoplysninger.


Et af de centrale punkter i kurset vil være en overordnet introduktion til indholdet af persondataforordningen med fokus på de centrale ændringer i forhold til de eksisterende regler i persondataloven.

Emner er bl.a.:

  • Behandling af almindelige og følsomme personoplysninger – nye og ændrede behandlingsbetingelser

  • Den registreredes rettigheder, herunder retten til at blive glemt og dataportabilitet

  • Databehandlere – regulering og nye forpligtelser

  • Videregivelse til tredjelande

  • Data privacy officer

  • Udarbejdelse af risikoanalyser

  • Sikkerhed

  • Bødeansvar

 

I det omfang, at enten Datatilsynet, Justitsministeriet eller Artikel 29-gruppen måtte være fremkommet med fortolkningsbidrag på tidspunktet for kursets afholdes, så vil dette materiale blive inddraget.


Formål

Med henblik på at virksomhederne kan tilpasse deres interne procedurer og processer for behandling af personoplysninger til de fremtidige krav, er det afgørende på så tidligt et tidspunkt som muligt at få et overblik over reglerne i den nye regulering. Kursets formål er at give deltagerne et helikopterperspektiv på denne nye regulering og på hvilke ændringer, persondataforordningen bringer med sig.

Alle erhvervsdrivende skal være bekendt med disse regler for også fremtidigt at sikre en korrekt og lovlig behandling af personoplysninger. Deltagerne kommer således på forkant med de nye regler og spores ind på, hvor der skal sættes ind i den virksomhed, som de kommer fra. Kurset kan følges op af mere specifikke halvdagskurser indenfor udvalgte emner, som afholdes af JUC i 2. halvår af 2017.
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til virksomhedsjurister, complianceansvarlige, ansatte i virksomheders HR- og/eller IT-afdelinger samt advokater. Et vist forudgående kendskab til persondatalovens begreber forudsættes.  
 

Materiale

Du får adgang til relevant materiale. 


Kurset er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringKurset er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.Kurset et godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 23. august 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

 

Onsdag d. 23. august 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course