Inkasso: Grundkursus i behandling af persondata


Indhold

Behandlingen af en inkassosag udvikler sig utroligt meget i disse år, og en af de allerstørste udfordringer nu og de næste mange år er behandling af skyldnerens personlige oplysninger. Der er en myriade af regler i særligt persondataloven, som stiller strenge regler for korrespondance via e-mail, Facebook, Googling m.v., for skyldnerens krav på oplysning om registrerede personoplysninger for, hvordan og hvor man må gemme oplysninger om skyldner og meget mere.

Hvor hele samfundet trækker i retning af øget digitalisering, så trækker Persondataloven i den anden retning. Og den trækker hårdt – endnu hårdere i 2018, hvor nye EU-regler medfører skærpelse af straffen for overtrædelse til op til 4 % af den årlige omsætning hos den, der bryder loven.

Emner er bl.a.:

 • Nye inkassoomkostningstakster pr. 1 juli 2016

 • Er der krav om samtykke for, at man må sende e-mails til skyldneren?

 • Er der krav om samtykke for, at man må sende betalingspåkrav til fogedretten?

 • Hvordan formuleres et samtykke, som opfylder lovens krav?

 • Må man overhovedet svare på e-mails fra en skyldner – og i hvilket omfang?

 • Er det i orden at sende rykkere pr. SMS?

 • Skal e-mails krypteres – og i så fald hvordan?

 • Må man gemme data om skyldneren på sin egen computer?

 • I hvilket omfang må man bruge Droppbox/Google Drive/ iCloud og andre cloud-ordninger til at lagre eller synkronisere personoplysninger?

 • Er der forskel på, hvor data ligger (I/uden for EU)?

 • Må man søge efter skyldnere på internettet – herunder Facebook?

  • I bekræftende fald: Er der så en pligt til at orientere om, hvad man fandt?

 • Skal der udarbejdes og indgås dataaftaler med ens klienter?

 • Er der en meddelelsespligt ved brud på loven?

 

Formål

På dette inkassokursus får du et grundlæggende kendskab til de mange forskellige problemstillinger om skyldners personlige oplysning, der skal findes en løsning på under behandlingen af en inkassosag.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der på den ene eller anden made arbejder med skyldnere – dvs. inkasso, debitorstyring osv., både fra advokatkontorer, inkassobureauer osv., men også fra alle andre private virksomheder.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevante love og forarbejder samt konkrete eksempler, slides m.v.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

 

Fredag d. 23. september 2016

Kl. 09:00 - Kl. 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995