Fogedretsmødeuddannelsen – Afhold et godt fogedretsmøde


Indhold

At give møde i fogedretten til udlægsforretning er en helt afgørende disciplin i inkassoarbejdet, men de færreste modtager en fuldkommen oplæring. Det bliver der nu rådet bod på med en egentlig uddannelse i det, hvor du bliver guidet igennem fogedretsmødet fra A-Z, så du efterfølgende bliver i stand til på egen hånd at holde et godt og effektivt fogedretsmøde. Du opnår desuden viden om, hvordan tingene foregår i din lokale fogedret – en vigtig viden, da mange ting ikke er reguleret og således foregår, som den enkelte fogedret fastsætter – selvom der er mange bestræbelser i gang på at ensarte det.

 

Uddannelsen er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Domstole og JUC og afholdes en række steder i hele landet.


Emner er bl.a.:

  • Forberedelse til et fogedretsmøde

  • Struktureringen af et godt fogedretsmøde

  • Konflikthåndtering – herunder persontyper

  • Fogedretsmødet set fra fogedrettens synspunkt

  • Relevante regler

  • Særlige forhold ved politifremstillinger og udkørende fogedforretninge

 

Du vil desuden i løbet af uddannelsen blive sat til at afholde mindst seks (fiktive) fogedretsmøder på egen hånd, hvor du løbende får feedback fra de to undervisere.

 

Formål

Kurset i fogedretsmødet giver dig de nødvendige værktøjer til på egen hånd at møde til fogedretsmøder, hvad enten det er telefoniske eller ”fysiske” møder. Du vil derfor dels lære teorien bag, og dels selv prøve kræfter med mange praktiske øvelser i selv at holde et fogedretsmøde. 

 

Målgruppe

Kurset er målrettet f.eks. ansatte på et advokatkontor som sekretære, bogholdere, stud. jur., advokatfuldmægtige m.v. eller debitorbogholdere, økonomichefer, inkassochefer eller andre i en privat virksomhed, der gerne vil have en grundig indføring i at møde i fogedretten. 

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale. 

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

 

 

"Jeg er meget interesseret i løbende at dygtiggøre mig, og det er svært at finde relevante kurser. Dette var helt i top."
– Lisbeth Willaume-Jantzen, kursuskoordinator, Advokatsamfundet
Kursusdeltager, 2016

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

 

Torsdag d. 18. maj 2017

Kl. 09:30 – 16:00


Københavns Byret 

Præsidentens mødesal

Domhuset, Nytorv

1450 København K

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

 

Torsdag d. 18. maj 2017

Kl. 09:30 – 16:00


Københavns Byret 

Præsidentens mødesal

Domhuset, Nytorv

1450 København K

Course