Inkasso og persondata


Udbytte

På kurset i inkasso og persondata får du et grundlæggende indblik i den digitale persondataverdens betydning for din dagligdag i en inkassosagsbehandling. 
 

På kurset får du bl.a.: 

 • En grundlæggende gennemgang af reglerne i forordningen, der kom i maj 2018 og hvordan den har betydning for behandling af inkassosager.

 • Et grundlæggende indblik i den digitale persondataverdens betydning for din dagligdag i en inkassosagsbehandling.

 • Overblik over hvilke tiltag man med fordel kan foretage sig, for at undgå bøder (“to-do-liste”).

 • Faglig opdatering på de eksisterende og kommende tiltag, herunder Advokatsamfundets tiltag på området.

 

Indhold

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondataforordning i kraft, som er vigtig at kende til – særligt på inkassoområdet. Det er bl.a. vigtigt, at du har styr på samtykke til at e-maile, orienteringspligt ved indhentning af oplysninger på skyldners Facebook-profil, indsigtsret for skyldner i oplysninger, du har registreret, og databehandleraftaler med din klient.  

Forordningen indebærer en række nyskabelser og stramninger – herunder en voldsom forøgelse af bødestørrelserne (op til 20 mio. euro eller 4 % af den globale årlige omsætning), som får betydning for næsten alle virksomheder, organisationer, foreninger, myndigheder osv.
Reglerne gælder bl.a. for digital behandling af personoplysninger, og med den kraftige digitalisering de seneste år (e-mails, sagsportal, digital underskrift, SMS’er, Skype, Facebook osv.), kræver det et godt kendskab til reglerne for at kunne styre sig fri af en bøde og overholde den nye forordning. Du skal således kende til begreber som f.eks. databehandleraftaler, ”udtrykkeligt samtykke”, privacy by design/default, cloud computing, sikker mail, indsigtsret, proportionalitetsprincippet. 
 

Emner er bl.a.:

 • Rykkere pr. e-mail eller sms til skyldner – hvad må man?

  • Er der krav om samtykke, før man mailer med nogen?

  • Sikkerhed, når man e-mailer: Hvordan sikrer man sig imod, at uvedkommende kan læse indholdet?

 • De særlige regler for brug af CPR-nummer:

  • Samtykkekrav

  • Sikker-mail-krav

 • Beskyttelsesområdet: personer kontra virksomheder

 • Den daglige inkassosagsbehandling: Hvad må man, og hvad må man ikke? – herunder også:

  • Oprettelse af sagen

  • Oprettelse af databehandleraftaler med klient

  • Begrænsninger i elektronisk kommunikation med parterne

  • Brug af den nye sagsportal (retssager) anno 2017/2018, inkl. begrænsning af medarbejderes adgang (proportationalitetsprincippet)

 • Cloud computing (at lægge persondata op i f.eks. Google Drive og Dropbox)

 • Skyldnerens rettigheder:

  • Indsigtsret (hvad er der registreret, hvorfor, til hvilket formål osv.)

  • Indsigelsesret (korrektion af forkerte oplysninger)

 • Sondringen mellem følsomme og ikke-følsomme oplysninger

 • Facebook: Hvad er reglerne for brug af Facebook? 

  • Må man skrive til skyldneren?

  • Må man tjekke skyldnerens aktiver på Facebook?

   • Er der i givet fald krav om, at man orienterer skyldneren om dette, hvad man fandt – og hvornår?

 • Retten til at blive glemt

 • Krav om ansættelsen af en DPO (Data Protection Officer) i visse firmaer/myndigheder

 • Strammere krav pr. juli 2018 om kryptering af mails, som betyder at langt flere mails skal krypteres pr. 1. januar 2019

  • Vi gennemgår reglerne


Undervisningen lægger vægt på, at det skal være interessant og spændende - det bliver således ikke normal trist tavle-undervisning. Du må meget gerne deltage aktivt med spørgsmål fra din dagligdag.

 

Målgruppe

Kurset i inkasso og persondata er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, sekretærer, studenter mv. – alle ansatte på advokatkontorer og private virksomheder, banker, forsikringsselskaber, inkassofirmaer osv., der arbejder med inkasso og inkassosagsbehandling. 
 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, f.eks. lovforslag, vejledninger, henvisning til relevante formuleringer m.v. 
 

Kurset er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringKurset er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater
"Brian er altid god til at formidle sit budskab på en god og sjov måde​."
– Karen Livar Nielsen, Advokatsekretær, Ajour Advokater.
Tidligere kursusdeltager

"Kurset var formidlet på en god og forståelig måde. Levende underviser."
– Helene Roland Pedersen, Jurist, Nordic Debt Collection.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Fredag d. 14. juni 2019
Kl. 09:00 – 15:30

 

Radisson Collection Royal Hotel 
Hammerichsgade 1
1611 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Fredag d. 14. juni 2019
Kl. 09:00 – 15:30

 

Radisson Collection Royal Hotel 
Hammerichsgade 1
1611 København V

Course