Den succesfulde forhandler


– med fokus på forhandlinger inden for personale- og overenskomstområdet

 

Indhold

I en forhandling er det sin sag at opnå en fordelagtig aftale. Ved at lægge en velovervejet strategi forud for forhandlingen er du bedre stillet, næste gang du befinder dig i en svær forhandlingssituation.

Omdrejningspunktet på grundkurset er forhandlinger om individuelle ansættelser og kollektive overenskomster. Med afsæt i konkrete forhandlingssituationer gennemgås forskellige forhandlingsstrategier med særlig vægt på forhandlingsprincipper fra Harvard. Du opnår viden og praktiske værktøjer til at optimere win-win løsninger med ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre parter.

Emner er bl.a.:

  • Efficiente resultater i forhandling  

  • Psykologiske mekanismers indvirkning på forhandlingsresultatet

  • Effektiv kommunikation

  • Skyggeforhandling – forhandlingens to spor

  • Ud af dødvande i forhandlinger

  • Spilteoretiske vinkler på forhandling – tillidens betydning

  • Rational choice-agenter og den menneskelige faktor i forhandlinger


Grundkurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, træning og øvelser. Underviseren tager udgangspunkt i eksempler fra forhandlinger i Dansk Industri og andre virksomheder kombineret med teori og metode i forhandling.


Formål

Formålet med kurset er at øge dine forhandlingskompetencer i relation til individuelle ansættelser og kollektive overenskomster og derigennem højne kvaliteten og effekten af indgåede aftaler.


Målgruppe

Kurset er målrettet HR-konsulenter og chefer, advokater, jurister, konsulenter og sagsbehandlere i fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, kommuner og andre, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer inden for forhandling. Grundkurset forudsætter ikke forhåndsviden om forhandling.​

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale på kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Onsdag d. 1. november 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Onsdag d. 1. november 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course