EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter


– Med gennemgang af nyere dansk praksis og EU-praksis
 

Baggrund

EU’s regler om beskyttelse af Natura 2000-områder og de såkaldte bilag IV arter og den danske gennemførelse har givet anledning til mange nye afgørelser fra Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor en tilladelse til et projekt er blevet ophævet, som det bl.a. skete med kystbeskyttelsesprojekt ved Jyllinge Nordmark, et hotel ved Blåvand og parkeringspladsen til nyt hospital i Hillerød.

Dette hænger bl.a. sammen med, at den danske gennemførelse af EU’s regler om naturbeskyttelse skal fortolkes i overensstemmelse med EU-domstolens fortolkning af de modsvarende EU-regler, hvorfor et vist minimumskendskab til denne retspraksis er nødvendig for at forstå og anvende de danske regler.

 

Udbytte

Kurset giver deltagerne en grundlæggende indføring i rækkevidden af EU’s regler om naturbeskyttelse, men belyser ikke alene reglernes begrænsning for gennemførelse af projekter, men også hvilke muligheder reglerne anviser for at gennemføre projekter.

 


Indhold

Kurset belyser, hvordan EU’s regler om udlægning, beskyttelse og genopretning af Natura 2000-områder samt beskyttelse af bilag IV-arter, er fortolket i de knap 100 domme, som EU-domstolen hidtil har afsagt om disse EU-regler, hvilket sammenholdes med den danske gennemførelse og nyere dansk praksis. De vidtgående retsvirkninger af disse EU-regler adskiller sig på mange måder fra naturbeskyttelseslovens sædvanlige regler bl.a. fordi reglerne griber ind i lovlig anvendelse af fast ejendom, og reglerne om konsekvensvurdering af projekter og planer fortolkes anderledes end forudsat ved den danske gennemførelse, som det fremgår af en række nye domme fra EU-domstolen

Emner er bla.:

 • Hovedprincipperne i den negative beskyttelse af Natura 2000-områder: gælder også aktiviteter uden for de udlagte områder og har direkte effekt: C-142/16
 • Reglerne om konsekvensvurdering af projekter og planer:
  • kan ikke erstattes af VVM og SMV – C-418/04 og C-473/14

  • screening efter habitatbkg. § 6, stk. 1 og afværgeforanstaltninger, C-327/17

  • erstatningsbiotoper og kompenserende foranstaltninger – C-521/12 og C-387/15

  • når skade i geografisk beskeden del af Natura-2000 området – C-258/11 

 • Undtagelsen for væsentlige samfundshensyn og betingelser – C-399/14 og C-411/19
 • Natura 2000 og krydsoverensstemmelsesforordning (landbrugsstøtte) – C-239/17 og C-684/13 – ny praksis om naturbeskyttelseslovens § 3

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, jurstier, konsulenter og statslige og kommunale myndigheder

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal herunder kursuspræsentationen


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 

Dato

mandag d 10. maj 2021

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og en frokost sandwichAxelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

Pris Ekskl. Moms

3.495

Course