Den nye planlov - nye regler 2017


Note: Den nye planlov blev den 25. januar 2017 fremsat i Folketinget.


Indhold

Med den nye planlovsaftale ændres en række væsentlige forhold i Planloven fra 1992. Det betyder bl.a., at kommunerne får mere fleksibilitet i land- og byudviklingen, og at der indføres en række administrative ændringer i den kommunale planproces. Statens muligheder for at gribe ind i den lokale planlægning begrænses, hvilket kan føre til øget drift og udvikling. Lovforslaget blev fremsat den 25. januar 2017 og har en forventet ikrafttræden 1. juli 2017. 

Der bliver ikke tale om en helt ny planlov, men en modernisering af den nuværende. De foreslåede ændringer vil samtidig åbne op for en række muligheder, som det er nødvendigt at være opdateret på, hvis man arbejder med området. 

Emner er bl.a.:

  • Hvad består de forskellige ændringer i, herunder inden for landzoneområdet, kystnærhedszonen, detailhandel mv.?

  • Vi gennemgår de forskellige mindre og større ændringer, som der lægges op til

  • Hvad er ændret og hvordan sikres en fleksibel sagsproces, så man undgår faldgruber og udnytter nye muligheder?

  • Heller ikke de nye regler vil være entydige – vi giver vores bud på, hvor bredt eller snævert de nye regler skal fortolkes

  • Hvornår er det relevant at bruge den nye mulighed for midlertidige dispensationer?

  • Hvornår kan man nedsætte høringsfristen for planforslag fra 8 til 4 uger?

  • Og skal man gøre sig særlige overvejelser, når der tages stilling om mulighederne for forkortet høringsfrist skal udnyttes?

  • Nyt klagenævn for planområdet – hvad består ændringerne i i forhold til nu, og hvad kan vi forvente ift. afgørelser og den ændrede sammensætning af personerne i nævnet?

  • Kort om klagegebyrer og klagefrister 

 

Formål

Med moderniseringen af planloven ændres en række forhold, som det er nødvendigt at være opdateret på som offentlig myndighed eller rådgiver til offentlige myndigheder eller private investorer mv.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, jurister, sagsbehandlere, ansatte i kommuner, bygherrer, detailhandel og statslige myndigheder eller andre, som har sager inden for området og har brug for et brush-up i de nye regler.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 10. maj 2017

Kl. 9.00 - Kl. 15.30
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995