Den nye tvangsbehandlingslov – med tråde til psykiatriloven


Indhold

På dette kursus kommer du tæt på den nye lov om tvangsbehandling, som trådte i kraft den 1. januar 2018. Med loven etableres der som noget nyt mulighed for at anvende tvang i somatikken.

Tvangsbehandlingsloven har central betydning for læger, tandlæger og andre sundhedspersoner, som i sundhedsvæsenet behandler varigt inhabile patienter – f.eks. demente – og for rådgivere for sundhedspersonalet, herunder personer ansat i sundhedsforvaltningen og advokater m.v. Loven har også central betydning for personer, der behandler klager over tvangsanvendelse som led i behandling – f.eks. ansatte i Styrelsen for Patientsikkerhed og medlemmerne af det nyoprettede Tvangsbehandlingsnævn.

Kurset undervises af den erfarne Helle Bødker Madsen, der er forfatter til bogen Psykiatriret (Djøf forlag 2017, 2. udgave), hvor hun bl.a. behandler de retlige rammer for tvangsanvendelse. 

Emner er bl.a.:

 • Baggrunden for og formålet med tvangsbehandlingsloven

 • Lovens stedlige anvendelsesområde

 • Personkredsen, som omfattes af loven

 • Tvangsbegrebet – herunder tvangsbehandling og tvangsindgreb – og tråde til sundheds- og psykiatriloven

 • Betingelser og principper for tvangsbehandling

 • Betingelser og principper for tvangsindgreb – f.eks. beroligende medicin og fysisk fastholdelse

 • Skjult medicinering – tråde til psykiatriloven

 • Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

 • Frihedsberøvelse og den særlige beskyttelse efter grundloven samt menneskerettighedskonventionen

 • Formelle retssikkerhedsgarantier, herunder patientinddragelse, underretning, adgang til at delegere beslutning om og gennemførelse af tvangsindgreb, tvangsprotokol, obligatorisk efterprøvelse og klagevejledning – tråde til psykiatriloven.

 • Klageadgang og særlig domstolskontrol – tråde til psykiatriloven


Kurset er bygget op som foredrag med dilemmaspørgsmål fra underviser og kursusdeltagere.


Formål

På kurset om den nye tvangsbehandlingslov får du overblik over og kendskab til reglerne i tvangsbehandlingsloven med henblik på at håndtere de juridiske udfordringer, der kan opstå i arbejdet med tvang efter den nye lov.

På kurset får du bl.a.:

 • Overblik over og kendskab til reglerne i tvangsbehandlingsloven

 • Kendskab til de grundlæggende betingelser og principper for tvangsanvendelse

 • Kendskab til pårørendes/værgens/fremtidsfuldmægtigens kompetence og rettigheder

 • Kendskab til livstestamenters (behandlingstestamenters) betydning

 • Indsigt i gråzoneområder

 • Forståelse for samspillet med psykiatriloven

 • Forståelse for tvangsbegrebets betydning

 • Forståelse for grundlovens og menneskerettighedskonventionens betydning

 

Målgruppe

Kurset i tvangsbehandlingsloven er målrettet jurister, advokater, sundhedspersoner og andre som arbejder med sundhedsret, psykiatriret og tvang som led i behandling, og som ønsker at erhverve kendskab til betydningen af den nye lov om anvendelse af tvang i somatikken og dennes samspil med psykiatriloven.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale inkl. de overordnede regler og principper, tvangsbehandlingsloven (og administrative regler fastsat i medfør heraf) og psykiatriloven.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Torsdag d. 4. oktober 2018
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course