10 nyheder for kommuner


Udbytte

På kurset i 10 nyheder for kommuner får du en opdatering på 10 udvalgte emner, der er aktuelle for alle landets kommuner. Der er god mulighed for at drøfte deltagernes konkrete cases på kurset.

På kurset bliver du klædt på til at anvende nye regler, praksis og tendenser i det daglige arbejde i kommunerne.

 

Indhold

Kommunerne er underlagt en omfattende og kompliceret retlig regulering, der er i konstant udvikling. Udover den almindelige kommunal- og forvaltningsret gælder det også indenfor mange specialområder.

Vi gennemgår den seneste udvikling indenfor de enkelte emner, og deltagerne bliver bragt up-to-date.

 

De 10 emner er:

  • Byudvikling – hvordan får offentlig og privat det bedste ud af hinanden? To grundlæggende modeller for samarbejde med private

  • Aktivt ejerskab af offentligt ejede selskaber – med fokus på bestyrelserne i de offentligt ejede selskaber

  • Havneloven – nye anbefalinger til organisering af kommunernes havne

  • Kystbeskyttelse – status og modeller for finansiering

  • Ekspropriation efter planloven – et udvalg har afgivet anbefalinger til ændring af planloven

  • Ændret organisering af vej og park: offentlig-privat samarbejde, § 60-fællesskab eller noget helt andet?

  • De retlige rammer for kommuner og den frivillige indsats

  • Aktindsigt – nyeste afgørelser og en tjekliste

  • Samspil mellem forvaltning og politikere – hvor går grænsen for bistand?

  • Offentligt ansattes ytringsfrihed

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til kommunale chefjurister og andre jurister, eksempelvis i en central funktion (borgmesterforvaltning) eller som arbejder med det tekniske område.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

3

 

Torsdag d. 4. oktober 2018
Kl. 09:30 – 12.00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

Course