Kommunal erhvervsvirksomhed


–  ny lovgivning om fair og lige konkurrence

 


Indhold

Kommunernes adgang til at udføre aktiviteter, der har karakter af erhvervsvirksomhed, har historisk været reguleret af en række grundsætninger – kommunalfuldmagten, der er udledt af tilsynspraksis.

Den tidligere regering sendte i marts 2019 et udkast til forslag til ny hovedlov om kommuners og regioners erhvervsaktivitet i høring sammen med et udkast til lovforslag om en ny klagemyndighed samt et samlelovsforslag med ændringer i blandt andet kommunestyrelsesloven. Lovforslagene er ikke med i lovprogrammet for Folketingsåret 2019-2020, men kurset gennemføres uagtet dette.  

Emner er bl.a.:

 • Definitionen af "kommunal erhvervsvirksomhed" med særligt fokus på udkastet til lovforslag samt nyere praksis

 • Betingelserne for lovlig kommunal erhvervsvirksomhed – kort om tilsynspraksis, indgående om udkastet til lovforslag om kommuners og regioners erhvervsaktivitet samt om regulering i anden lovgivning

 • Samhandel mellem kommuner og deres selskaber, f.eks. erhvervsfremme- eller turistselskaber

 • Særlige forhold for § 60-fællesskaber

 • Klagemuligheder i gældende ret og introduktion til udkast til lovforslag om ny Klagemyndighed, herunder overvejelser om håndtering af eksisterende aktivitet

 • Organisering af kommunal erhvervsvirksomhed – både internt i kommunen og i kommunale selskaber – samt overvejelser om samarbejde med private 


Formål

Du får en indgående forståelse for de gældende retlige rammer samt indblik i de overvejelser, udkastene til lovforslag giver anledning til, som kommer til at ændre årtiers regulering af området, og du får indblik i mulige organiseringsmodeller for kommunal erhvervsvirksomhed. 

Derudover får du bl.a.:

 • Viden til at vurdere, om en konkret kommunal aktivitet udgør erhvervsvirksomhed og er omfattet af den kommende lovgivning, og om aktiviteten vil kunne udføres under de nye retlige rammer

 • Træning i brugen af undtagelserne til forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed
 • Kendskab til rammerne for samhandel mellem en kommune og kommunens selskaber

 • Kendskab til den eksisterende klagestruktur og indblik i forslaget til ny struktur

 • Overblik over en række forskellige måder at organisere kommunens opgaver på – herunder sammen med andre kommuner eller med private aktører 

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kommunalretlige kursus er advokater og jurister i kommunerne – både i den centrale forvaltning og i f.eks. teknik- og miljøforvaltningen, samt jurister i de kommunaltejede selskaber og i § 60-fællesskaber

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med udkastene til lovforslag, andet materiale om fair og lige konkurrence samt slides fra undervisningen. Materialet vil indeholde tjeklister og skematiske modeller for organiseringen af de kommunale opgaver. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Torsdag d. 28. november 2019
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course