Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger


Baggrund

Kommunalfuldmagten, der udledes af tilsynspraksis, kan give anledning til en række spørgsmål og udfordringer. Det kan være vanskeligt at finde en juridisk holdbar løsning, der også fungerer i praksis, på udfordringerne.


Udbytte

På dette årligt tilbagevendende kursus om kommunalfuldmagten er der fokus på praktiske og juridiske holdbare løsninger på udfordringerne ved kommunalfuldmagten.

Du får bla.: 

  • Opdatering på den aktuelle udvikling i fortolkning af kommunalfuldmagten
     
  • Cases og drøftelser, der giver deltagerne værktøjer og konkrete anvisninger på, hvordan du arbejder med problemstillinger inden for kommunalfuldmagten


Indhold

Kurset indeholder en kort overordnet introduktion til kommunalfuldmagten. 

Hovedvægten af kurset ligger med afsat heri på drøftelse af konkrete cases – dels deltagernes egne, dels cases med afsæt i ny praksis. Fokus er på grænsetilfælde og de områder af kommunalfuldmagten, der særligt udvikler sig – fx inddragelse af klimahensyn, lokalitetsprincippet, grænsen mellem erhvervsvirksomhed og lovlige kommunale opgaver ("den 6. undtagelse"), øremærkning af støtte mv.

Der vil også være drøftelse af organiseringen af opgaverne, herunder kommuners samarbejde med foreninger, fonde, selvejende institutioner mv. Særligt i forhold til støtte inddrages også statsstøttereglerne og samspillet med hjemmelsvurderingen. Undervejs lægges der vægt på at inddrage tilsynspraksis og deltagernes konkrete erfaringer.

 

Målgruppe

Målgruppen for dette kommunalretlige kursus er såvel advokater, jurister i kommunerne – både i den centrale forvaltning og i f.eks. teknik- og miljøforvaltningen, jurister i de kommunalt ejede selskaber, samt andre jurister og sagsbehandlere, der har behov for løbende opdatering af kommunalfuldmagtsreglerne. Også jurister i regionerne vil i vidt omfang kunne drage nytte af kurset.

 

Undervisningsform

Undervisningsformen vil primært tage udgangspunkt i:

  • Gennemgang af praksis
  • Uddybende om teorien samt drøftelse af cases

 

Materiale

Du får udleveret materiale, som giver en oversigt over relevant praksis mv. i det forgangne år. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal f.eks. tilsynspraksis mv. Derudover får du også en tjekliste, der kan anvendes ved tilskudsaftaler.


Materialet er inddelt efter faste hovedemner, som er de samme hvert år. Det betyder, at du let kan finde sager, inden for de givne hovedemner og derved få et samlet overblik. 
 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 13. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course