Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt


– få styr på regler og praksis samt gode råd til håndteringen af de konkrete sager​

 

Udbytte

 

På kurset i databeskyttelsesret får du overblik over regler om aktindsigt i offentlighedsloven, forvaltningsloven, miljøoplysningsloven og i databeskyttelsesforordningen samt databeskyttelsesloven. Du får et samlet indblik i den praktiske håndtering af disse regler samt et overblik over, hvad der er nyt, og hvad der er på vej

 

Du får b.la.:

 • Et grundigt kendskab til den nyeste praksis, der primært er fremkommet på grundlag af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme samt administrative udtalelser og afgørelser

 • En status på databeskyttelsesretlige nyheder mv.

 

Indhold

 

Der har dannet sig en righoldig praksis om bl.a. aktindsigt efter offentlighedsloven i form af udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, domme samt administrative udtalelser og afgørelser. Miljøoplysningsloven får i praksis stadig større betydning. Reglerne i forvaltningsloven regulerer partens mulighed for at få aktindsigt i afgørelsessager. Endelig må det forventes, at reglerne om indsigt efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven får større betydning i årene, der kommer.

På dette kursus får du en systematisk fremstilling af de områder, som i praksis har vist sig at volde flest udfordringer i arbejdet med reglerne om aktindsigt. Du bliver i stand til at arbejde mere sikkert med disse regler.

Herudover får du en status på databeskyttelsesretlige nyheder. Det kan her nævnes, at Jens Møller som underviser på dette kursus, var med i en ekspertreferencegruppe nedsat af Justitsministeriet, som understøtter ministeriets arbejde ved at rådgive om overordnede principielle spørgsmål. Endelig gennemgår vi hvilke konsekvenser, det kan få for myndigheden, såfremt de databeskyttelsesretlige regler ikke efterleves.

Kurset giver dig også et enestående indblik i den praksis på aktindsigtsområdet, der ikke mindst har formet sig siden 2014, og på databeskyttelsesområdet.

 

Emner er bl.a.:

 • Kort rids over reglernes anvendelsesområde

 • Journalisering, postlister og informationspligt

 • Aktindsigt i nye dokumenttyper mv.

 • Databaser mv.

 • Meroffentlighed

 • Nye undtagelser fra aktindsigt

 • Aktindsigt iht. miljøoplysningsloven og praksis herom

 • Aktindsigt iht. forvaltningsloven og praksis herom

 • Behandling mv. af aktindsigtsbegæringer

 • Status og databeskyttelsesretlige nyheder

 

Målgruppe

 

Kurset i aktindsigt og databeskyttelsesret er målrettet alle, der beskæftiger sig med eller har interesse for offentlighed, aktindsigt og persondataret.

 

Materiale

 

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal, som kan bruges i forbindelse med sagsbehandling inden for områderne. 
 

Kurset er godkendt af IAPP

 

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringKurset er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Onsdag d.17. juni 2020
Kl. 09:30 – 16:00
 

JUC, Axelborg 
Vesterbrogade 4A, 1
1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course