Aktuelle lejelovsændringer – update på lejeloven


Indhold

Den 1. juli 2015 trådte en række væsentlige ændringer af lejelovgivningen i kraft. På dette kursus i lejelovgivningen får du gennemgået disse ændringer i lejeloven samt det materiale (bekendtgørelser, vejledninger, ny lejekontrakt m.v.), som er udsendt i forbindelse med lovændringerne.

Emner er:

 • Obligatoriske ind- og fraflytningssyn

 • Vedligeholdelse i lejeperioden

 • Istandsættelse ved fraflytning

 • Obligatoriske vedligeholdelsesplaner

 • NPI-regulering og ændrede varslingsregler

 • Forbedringsforhøjelser – herunder varslingsregler

 • Ændring i regler om huslejenævnsbehandling

 • Forbrugsregnskaber

 • Opsigelse af ejerboliger og andelsboliger

 • Sammenskrivninger m.v.

 • Ikrafttræden

 • Den nye typeformular

 

Formål

På kurset omhandlende aktuelle lejelovsændringer får du indblik i og grundigt kendskab til ændringerne, ligesom du får input til håndtering af sager vedrørende boligudlejning, hvor de ændrede regler har betydning. 

 

Målgruppe

Kursets er målrettet advokatfuldmægtige, advokater, ejendomsadministratorer og andre, som beskæftiger sig med boligudlejning og ønsker at få opdateret deres viden om lejelovgivningen for privat boligudlejning.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale med ændringsloven samt relevante bekendtgørelser, vejledninger og lignende.

 

Kurset er godkendt af Danske BOLIGadvokater

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

5

 

 

Onsdag d. 28. september 2016
Kl. 09:30 - Kl. 14:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.195

Course