Databeskyttelsesforordningen for advokater


Dette kursus er fuldt booket.
Du kan tilmelde dig ekstrakurset, som afholdes d. 18. november - klik her.

 

Indhold

EU’s nye generelle databeskyttelsesforordning er nu vedtaget og vil finde direkte anvendelse og erstatte den hidtil gældende danske persondatalov den 25. maj 2018. På dette kursus om den nye persondataforordning bliver du opdateret på, hvordan processen med at afklare forordningens konsekvenser i Danmark forløber.

Som advokat skal du efterleve reglerne om behandling af personoplysninger, både når du behandler personoplysninger på vegne af en klient, og når det sker som led i virksomheden som advokat. Du må som noget af det første gøre dig klart, hvilke data du behandler som selvstændig dataansvarlig, og hvilke data du behandler på vegne af din klient. Dernæst må du tage bestik af de krav, som forordningen stiller til dig i de forskellige situationer.

Den generelle databeskyttelsesforordning indeholder de fremtidige krav til behandling og beskyttelse af personoplysninger hos både virksomheder og myndigheder. På dette persondataretlige kursus, får du også gennemgået også krav og definitioner, som videreføres fra den gældende persondatalov og kommer her ind på Datatilsynets praksis – ikke mindst i de sager, hvor der er taget stilling til spørgsmål vedrørende advokater.

Emnerne er bl.a.:

  • Grundprincipperne for behandling af personoplysninger og kravene til behandling af almindelige og særlige kategorier af personoplysninger

  • Overførsel af personoplysninger til tredjelande

  • Registrerede personers rettigheder

  • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

  • Reglerne om behandlingssikkerhed, om indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger

  • De særlige krav ved brug af databehandlere og underdatabehandlere

  • Databeskyttelsesrådgivere (DPO)

  • Tilsyn og sanktioner – herunder bestemmelserne om straf

 

Formål

Du får en grundlæggende indsigt i forordningens krav, da databeskyttelsesforordningen ikke er til at komme udenom i alle de mange tilfælde, hvor du som advokat håndterer personoplysninger.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, der behandler personoplysninger enten på egne eller på andres vegne.

 

Materiale

Du får udleveret kursusmappe med relevant kursusmateriale. 

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

7

 

 

Onsdag d. 14. september 2016
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995