Grundkursus i Selskabsret


– Fokus på praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber

 

 

Udbytte

På to fulde kursusdage får du en solid og opdateret indføring i og et brush-up på selskabsretten med fokus på kapitalselskaber.

 

Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for selskabsretten med afsæt i lovgivningen og teorien men med fokus på praktik, herunder ofte forekommende udfordringer, problemstillinger og muligheder.

 

Herudover vil du være i stand til rådgive om centrale selskabsretlige forhold så som valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, selskabers kapitalforhold, ledelse m.v.
Du vil også være bibragt en grundlæggende viden om Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder.

 

Indhold


Med afsæt i teori og praktik inden for selskabsretten fokuserer kurset på de praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og faldgruber, du støder på i dit daglige arbejde inden for området.

Du får en grundlæggende indføring i selskabsretten og bliver i stand til i praksis at kunne håndtere de væsentligste problemstillinger.

 

Emner er bl.a.:

 • Oversigt over selskabslovgivningen
 • Oversigt over selskabsformerne
 • Kapitalselskaber med fokus på
  • Stiftelse af ApS og A/S
  • Anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Selskabets kapital, kapitalandele og ejerfortegnelser
  • Ledelse og generalforsamling
  • Kapitalforhøjelser og kapitalafgang
  • Økonomisk bistand med selskabets egne midler
 • Vedtægter, obligatoriske og fakultative bestemmelser samt samspillet med ejeraftaler
 • Valg af selskabsform
 • Kort indføring i andre selskabsformer
  • Interessentskaber (I/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
 • Kort om selskabsretlige omstruktureringer, herunder omdannelser, aktieombytninger, etablering af holdingstruktur, skattefri koncerntilskud m.v.
 • Cases med udgangspunkt i praktiske problemstillinger

 

Målgruppe

Kurset er målrettet virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, herunder erfarne juridiske sagsbehandlere/sekretærer, der ønsker en indføring i eller et brush-up på selskabsretten med fokus på praktiske udfordringer og muligheder. Forudgående kendskab til selskabsret er ikke nødvendigt.

 

Undervisningsform

 • Kurset tager afsæt i lovgivningen og teorien men er meget praktisk orienteret.
 • Kurset fokuserer på den rent praktiske håndtering af selskabsretlige problemstillinger og supplerer med Erhvervsstyrelsens praksis på udvalgte områder. Hertil kommer konkrete cases fra undervisernes hverdag og mangeårige erfaring.

 

Undervisningsformen veksler mellem foredrag og dialog og lægger herudover op til udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.


"Jeg syntes, det faglige niveau var meget højt, og det var to utrolig dygtige undervisere. På kurset var der mulighed for at få svar på nogle selskabsretlige spørgsmål. Det høje engagement fra begge undervisere fra start til slut var virkelig godt, og det var fint med de mange eksempler, som livliggjorde undervisningen meget mere." 
Dorte Husted Høisæt, paralegal, Danfoss A/S
Tidligere kursusdeltager.

​ "Underviserne er ikke oplevet bedre!"  
Martin Gøbel Kjellberg, juridisk chef, JN Data
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Dato

tirsdag d 29. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Dato

onsdag d 30. november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Pris Ekskl. Moms

11.990

 

 

Course