Få solgt dit budskab i civile sager


Udbytte

Kursets formål er at øge advokatens opmærksomhed på muligheder for en succesfuld sagsførelse og en indsigt i, hvad der virker set fra dommernes stol.


Indhold

Både i by- og landsretter kan de civile sager forberedes og føres med større målrettethed. På dette kursus vil en landsdommer og en byretsdommer med stor erfaring fra retterne dele ud af de mange erfaringer, de har gjort sig i retten, samt give råd og praktiske vink.

 

Kurset er til dels udviklet på baggrund af feedback fra Dommerforeningen og fra talrige advokaters input. Det er kort sagt en enestående mulighed for at forbedre din præstation i retten.
 

Emner er bla.:

  • Typiske vanskeligheder under sagen, f.eks. parternes kommunikation, syn og skøn
  • Hvad er en effektiv og smidig sagsforberedelse? Erfaringerne efter lovændringen i 2014, hvor de civilprocessuelle regler, herunder om syn og skøn, blev ændret væsentligt
  • Betydningen af hovedforhandlingens enkelte dele, herunder forelæggelsen og afhøringer
  • Hvad lægger dommerne vægt på – hvad kan advokater gøre bedre?
  • Forståelse af hvordan dommeren arbejder – fokus på hvordan advokaten kan drage fordel af dette
  • Forberedelse af ankesager
  • Ankesagers hovedforhandling. Hvad skal der til, når der afhøres nye vidner og hvornår skal de indkaldes?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater med møderet for by- og landsret samt andre, der ønsker at få et unikt indblik i, hvordan en civil sags forberedelse bedst tilrettelægges, og hvordan sagen præsenteres under hovedforhandlingen.

 

Kurset er ikke en egentlig teoretisk gennemgang af retsplejelovens bestemmelser, men er i langt højere grad baseret på fortællinger om og udvekslinger af praktiske erfaringer.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Underviserne havde humor og kom med gode eksempler. Det var rart at høre deres erfaringer, som dommere, der sidder på den anden side, som modtager af advokaters arbejde."
– Camilla Lynge, advokatfuldmægtig, Horten Advokatpartnerselskab
Tidligere kursusdeltager.
 

"Et virkelig godt og spændende kursus med stort udbytte! Rigtig godt med de mange eksempler fra undervisernes dagligdag og muligheden for at få et indblik i sagerne fra deres side af bordet. Godt at der ikke var tale om en slavisk gennemgang af RPL's bestemmelser. Godt at underviserne tog sig tid til at forholde sig til vores spørgsmål."
– Josefine Farver Kronborg, advokat, Advokatfirmaet Poul Schmith
Tidligere kursusdeltager.
 

"Meget brugbart i praksis"
– Maria Ulf Hansen, advokat, Penta Advokater
Tidligere kursusdeltager.


"Det er rigtig interessant at høre dommere fortælle om, hvordan verdenen ser ud fra deres synspunkt. På mange måder får man meget bedre input til at føre"
– Tove Juhl Jørgensen, advokat hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm
Tidligere kursusdeltager.


"God sammenhængende formidling af velkendt stof, samt en del "guldkorn"
– Stig Møller Madsen, konsulentchef/Inkasso jurist hos Danske Inkasso ApS
Tidligere kursusdeltager.
 

"Gode praktiske tips."
– Jakob Cohr Arffmann, advokat hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 3. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course