Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti


– Jul på Axelborg 

Indhold

Vi gentager successen ”Julekurser med kursusgaranti” fra 2016 og holder den 28. og 29. december 2017 to kursusdage med Lars Lindencrone Petersen som underviser. Det betyder, at vi samler de emner, som har vist sig at have størst interesse for advokatstanden i 2017 set over en bred kam.

Kurset gennemføres med garanti uanset antallet af tilmeldinger. Det er din sikkerhed for, at du opfylder kravet til obligatorisk efteruddannelse.

De to dage hører naturligt sammen, men der er intet til hinder for, at du kun tegner dig for den ene – kontakt os på juc@juc.dk eller telefon 70 20 82 60, hvis du kun ønsker at deltage på en af de to dage. Tilmelding kan som altid ske helt op til afholdelsestidspunkt, men vi håber, at du vil tage beslutningen i god tid.

Dag 1: 

Advokathonorarer og sagsomkostninger: 

 • Honorarparametre i forholdet mellem advokat og klient

 • Sagsomkostninger mellem parterne

 • Særligt om voldgiftssager

Lov om ægtefællers økonomiske forhold: 

 • Aftaler mellem ægtefæller

 • Ægtepagter

 • Formuedeling ved ægteskabets ophør

 • Formuedeling ved en ægtefælles død

 • Ægtefællebidrag

 • Internationale lovvalg


Dag 2: 

Aktuel civilproces: Lov om forretningshemmeligheder.

Den 9. juni 2018 forventes den nye lov om forretningshemmeligheder at træde i kraft.


Vi gennemgår de nye regler og kommer herunder ind på: 

 • Hvad er en forretningshemmelighed?

 • Hvornår må den lovligt videregives?

 • Beskyttelse under retssager

 • Forbud og påbud – udlevering af krænkende genstande

 • Frister for sagsanlæg, forældelse

 

Aktuel insolvensret: 

Den 1. januar 2018 træder nye regler om omstødelse af gaver mellem ægtefæller i kraft, og der kommer til stadighed domme og kendelser om insolvensretlige spørgsmål.

Vi gennemgår den nye udgave af konkurslovens § 64 og ser på den nyeste retspraksis om: 

 • Rekonstruktionsbehandling

 • Omstødelse

 • Kuratorhabilitet

 • Konkurskarantæne


Formål

Du bliver sat grundig ind i love, regler, retspraksis, omkostninger m.v. inden for nogle af de områder, som advokater skal have kendskab til. 


Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, der gerne vil opdateres bredt om de emner, der blandt advokater har vist sig at være størst interesse for i 2017.


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

14

 

Dag 1

Torsdag d. 28. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

Dag 2

Fredag d. 29. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris 

Hvis du vælger begge kurser, er det en fordel, at du melder dig til hurtigt. Prisen justeres undervejs:

 

Tilmelding senest 15. december kr. 8.995 ekskl. moms.

Tilmelding efter 15. december kr. 9.995 ekskl. moms.

 

Hvis du vælger kun at tilmelde dig 1 af kurserne, er prisen kr. 4.995 ekskl. moms uanset tilmeldingstidspunkt.

 

Ønsker du kun at deltage på én af kursets dage, så tilmeld dig venligst pr. mail - tryk for link

 

Pris Ekskl. Moms

8.995

 

 

Dag 1

Torsdag d. 28. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

Dag 2

Fredag d. 29. december 2017
Kl. 09:00 – 15:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris 

Hvis du vælger begge kurser, er det en fordel, at du melder dig til hurtigt. Prisen justeres undervejs:

 

Tilmelding senest 15. december kr. 8.995 ekskl. moms.

Tilmelding efter 15. december kr. 9.995 ekskl. moms.

 

Hvis du vælger kun at tilmelde dig 1 af kurserne, er prisen kr. 4.995 ekskl. moms uanset tilmeldingstidspunkt.

 

Ønsker du kun at deltage på én af kursets dage, så tilmeld dig venligst pr. mail - tryk for link

Course