Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager (Aarhus)


Kurset afholdes også i København d. 13. maj.

 

Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

 

Udbytte

På kurset i den nye sagsportal (minretssag.dk) får du set og prøvet sagsportalen i praksis. Vi logger på, og du får mulighed for at se, hvordan systemet virker og ikke mindst få vejledning i, hvordan du arbejder hurtigt og effektivt med systemet.

 

Indhold

Sagsportalen – den nye online retssagsportal – er pr. 2. februar 2018 trådt i kraft i hele landet. Sagsportalen bliver i hovedtræk obligatorisk, således at alle, der har med retssager at gøre, skal bruge sagsportalen. Den gælder både for “almindelige” retssager, for forældremyndighedssager, gruppesøgsmål, småsager, konkurskarantæne, boligretssager og en lang række andre (borgerlige) sager.

Sagsportalen revolutionerer den måde, hvorpå en retssag skal føres. Indlevering pr. post og e-mail er forældet, og man skal nu vænne sig til at logge på en sagsportal med ens NemID (medarbejdersignatur), uploade/indtaste stævninger og bilag, betale retsafgift med MobilePay, håndtere PDF-filer, kommunikere på sagsportalen og meget mere.

På kurset lærer du at bruge sagsportalen helt lavpraktisk, ligesom du bliver indført i reglerne bag. Kurset er derfor velegnet både for advokater/fuldmægtige og sekretærer.


Emner er bl.a.: 

 • Sådan bruges sagsportalen i praksis

 • Hvordan logger man på sagsportalen? Brug af de ansattes NemID

 • Gruppering af advokatkontorets medarbejdere, så de ”rigtige” medarbejdere har adgang til de ”rigtige” sager (så persondataloven overholdes)

 • Kendte fejl og mangler pr. kursusdagen

 • Muligheden for at undtage sager, dokumenter og parter fra sagsportalen

 • Sagsgangen for undtagne parter

 • Hvilke sager er omfattet af sagsportalen?

 • Praktisk demonstration: Hvordan oprettes en sag?

 • Forkyndelse/påmindelser

 • Den automatiserede sagsgang

 • Klientens adgang til sagsportalen

 • Syns- og skønsmænd og sagsportalen

 • Anke og kære

 • Kommunikation med parterne

 • ”Indlevering” af kopier, digitale ekstrakter, materialesamlinger osv. – hvordan og hvor meget?

 

Målgruppe

Kurset i sagsportalen er målrettet profiler, der sidder med retssager, og som har ingen eller begrænset erfaring med sagsportalen – herunder juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer, advokatfuldmægtige, advokater, ansatte i forsikringsselskaber, virksomhedsjurister, bogholdere, ansatte i debitorafdelinger, medarbejdere fra inkassoafdelinger m.v.

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale, herunder vejledninger bekendtgørelse, lovbestemmelser og meget mere. 

Tag gerne din bærbare PC eller din iPad med samt dit medarbejdersignatur, så du selv kan logge på undervejs i kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 
 "Brian er bare en god formidler."
– Maria Nilsson, advokatsekretær, BuusMark Advokatfirma.
Tidligere kursusdeltager

Brian Oswald er en underholdende underviser.
– Lilli Pedersen, European Trade Mark Attorney, Chas. Hude.
Tidligere kursusdeltager

God arbejdsmappe, som er let at gå til. Brian Oswald er en fantastisk underviser og gjorde undervisningen interessant.
– Jane Grønbek, advokatsekretær, ADVODAN.
Tidligere kursusdeltager

”Brian Oswald er en underholdende underviser, og han gjorde det interessant at høre om emnet.
– Lotte Holm, advokatsekretær, Boelskifte Advokater.
Tidligere kursusdeltager

"Alt var nemt overskueligt, konkret og alle spørgsmål blev uddybet."
– Linda Lerche, Advokatsekretær, ADVODAN
Tidligere kursusdeltager

"Brian Oswald havde en frisk tilgang til emnet."
– Rebecca Michaelsen, advokatsekretær, Ejendomsadministrationen Andelsbo.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Onsdag d. 6. maj 2020 
Kl. 09:00 – 13:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 

Onsdag d. 6. maj 2020 
Kl. 09:00 – 13:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

Course