Voldgift for praktikere (Aarhus)


Indhold

Voldgift er erhvervslivets foretrukne tvistløsningsform. Voldgift giver parterne stor fleksibilitet til at tilpasse processen til deres konkrete behov i forhold til de almindelige domstole. På kurset kommer du i dybden med nogle af de problemstillinger, der opstår i praksis. Den praktiserende advokat og generalsekretæren fra Voldgiftsinstituttet klæder dig på til at udnytte fleksibiliteten – bl.a. med hensyn til inddragelse af mediation, udpegning af voldgiftsdommere, brug af egne sagkyndige erklæringer og ekspertvidner og af digitale løsninger under sagen. Du får også indblik i de igangværende reformovervejelser om voldgiftsloven.

Vi ser på emnerne fra både advokatens og fra Voldgiftsinstituttets synsvinkel med inddragelse af cases og seneste rets- og voldgiftspraksis – herunder et 360 graders eftersyn af inhabilitetspraksis ved Voldgiftsinstituttet.

 

Emner er bl.a.:

 • Hvilken voldgiftsform skal jeg vælge?

 • Bør jeg overveje mediation eller mægling, og hvordan spiller det sammen med voldgift?

 • Hvordan skriver jeg en god voldgiftsklausul – og hvordan fortolker jeg en dårlig?

 • Hvordan udpeges voldgiftsdommerne ­– og hvem skal jeg selv pege på?

 • Overblik over de økonomiske aspekter ved indledningen af voldgiftssagen

 • Hvordan kommer jeg af med en inhabil voldgiftsdommer?

 • Hvordan tilrettelægges skriftvekslingen og den mundtlige forhandling mest hensigtsmæssigt? Hvilke digitale hjælpemidler bør jeg overveje i den forbindelse?

 • Hvilke alternativer har jeg til syn og skøn – hvornår og hvordan kan jeg f.eks. bruge egne sagkyndige erklæringer og ekspertvidner?

 • Hvilken rolle spiller domstolene, når der er aftalt voldgift?

 • Hvornår kan en voldgiftskendelse tilsidesættes?

 • Er der forskel på danske og internationale voldgiftssager?

 • Hvilke ændringer af voldgiftsloven er under overvejelse?


Formål

Voldgift er blevet et speciale for flere og flere aktører. Du får et kig ind bag scenen i Voldgiftsinstituttet og får styr på, hvordan du håndterer en voldgiftssag samt hvordan du udnytter de frie muligheder, så klientens chance for et positivt resultat øges.


Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, fuldmægtige, virksomhedsjurister, voldgiftsdommere og andre, der er involveret i eller har interesse for voldgift. Det gælder, hvad enten du har ført flere voldgiftssager eller stadig har din første til gode.


Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale. 

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 


Onsdag d. 14. juni 2017
Kl. 9.30 - 16:00

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 


Onsdag d. 14. juni 2017
Kl. 9.30 - 16:00

Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C

Course